LỄ CHẦU LƯỢT THAY MẶT GIÁO PHẬN

 17 May
 Giáo xứ Bàng Ba - Nhân Thịnh - Lý Nhân - Hà Nam
  - - -
 Thông Báo
Giới trẻ giáo xứ Bàng Ba chuẩn bị cho lễ chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận nhé

More Events In

 15 December, Thursday