LAST CHANCE FOR SIGN-UP. SEMINAR: HVAD KAN STREETKULTUREN GØRE FOR UNGE I MELLEMØSTEN?

 21 May
 GAME
 Enghavevej 82 - 2450 - Copenhagen - Denmark
 GAME
for english translation see below EARLY BIRD PRICE: 60 KR (40 KR FOR STUDENT) > Tilmelding sker på: http://gamedenmark.org/news/mena-seminar/ og deltagelse koster 120,- og 80,- for studerende inkl. en frokostsandwich fra Meyer samt kaffe og croissanter < Det Arabiske Forår startede på gaderne. Men hvad sker der i dag næsten 5 år efter? Har vold, borgerkrig og rettighedsundertrykkelse lukket street kulturen ned, eller er den stadig i live? Vil du blive klogere på, hvordan street kulturen skaber sociale forandringer i MENA regionen (Mellemøsten og Nordafrika)? Så vær med den 21. maj 2015, hvor Turning Tables, RAPOLITICS og GAME inviterer til seminar om street kultur som udviklingsmetode i MENA regionen. Vi har sat dagen af til at lære af hinandens fejl og succeshistorier og til at diskutere og debattere. På seminaret kan du møde en god blanding af oplæg fra eksperter og praksiserfaringer fra organisationer, som arbejder med street kulturen. Bl.a.: • RAPOLITICS som arbejder med rap og aktivisme i Libanon, Egypten, Jordan og GAZA. www.rapolitics.org • TURNING TABLES som arbejder med dj skoler og film i Tunesien, Egypten, Libyen, Jordan, Libanon, Syrien. www.turningtables.org • APTART som arbejder med graffiti i Jordan og Syrien. www.aptart.org • GAME som arbejder med street sport i Libanon og Danmark. www.gamedenmark.org • STREET STUDIES som arbejder med graffiti i Danmark og Palæstina. www.streetstudies.dk Seminaret byder også på to workshops. I den første er fokus på de udfordringer, vi ofte møder, når vi arbejder med street kultur. I den anden workshop kan du få street kulturen helt ind under huden og prøve kræfter med rap, caligraffiti og basket som redskab til at skabe social forandring. Som afslutning præsenterer Jørgen Bæk Simonsen, professor ved Københavns Universitet - Institut for tværkulturelle og regionale studier - et perspektiv på de politiske og religiøse udfordringer, der er, ved at arbejde med street kultur i MENA regionen. PROGRAMMET FOR DAGEN: kl. 09:30-10:00 Ankomst, kaffe og croissanter kl. 10:00-12:00 Præsentationer fra organisationerne kl. 12:00-13:00 Workshop på baggrund af præsentationerne kl. 13:00-14:00 Frokost kl. 14:00-14:30 Oplæg ved Jørgen Bæk Simonsen kl. 14:30-15:30 2 x workshops med rap, basket, graffiti etc. kl. 15:30-16:00 Afrunding Seminaret finder sted: GAME København Enghavevej 82 D, 2450 København SV og foregår på engelsk The Arab Spring began on the streets. But what happens today almost 5 years after? Have violence, civil war and right oppression closed street culture down, or is it still alive? Do you want to learn more about how street culture creates social change in the MENA region (Middle East and North Africa)? Join us the 21st of May 2015, where Turning Tables, RAPOLITICS and GAME invite you to a seminar on street culture as a development method in the MENA region. It will be a day where we learn from each other's mistakes and successes and have the time to discuss and debate. At the seminar you can meet a mix of presentations from experts and practice experience from organizations working with street culture. Among others .: • RAPOLITICS working with rap and activism in Lebanon, Egypt, Jordan and GAZA. www.rapolitics.org • TURNING TABLES working with dj schools and film in Tunisia, Egypt, Libya, Jordan, Lebanon, Syria. www.turningtables.org • APTART working with graffiti in Jordan and Syria. www.aptart.org • STREET STUDIES working with graffiti in Denmark and Palestine. www.streetstudies.dk • GAME working with street sport in Lebanon and Denmark. www.gamedenmark.org The seminar also offers two workshops. The first is focused on the challenges we often face when we work with street culture. In the second workshop, you can get street culture under the skin and try rap, caligraffiti, graffiti and basketball as a tool to bring about social change. As a conclusion Jørgen Bæk Simonsen, a professor at the University of Copenhagen - Department of cross-cultural and regional studies - presents a perspective on the political and religious challenges by working with street culture in the MENA region. PROGRAMME OF THE DAY: 09: 30-10: 00 Arrival, coffee and croissants pm. 10: 00-12: 00 Presentations from organizations 12: 00-13: 00 Workshop on the basis of the presentations 13: 00-14: 00 Lunch 14: 00-14: 30 Presentation by Jørgen Bæk Simonsen 14: 30-15: 30 2 x workshops with rap, basketball, graffiti, etc. 15: 30-16: 00 Rounding Participation costs 120, - and 80, - for students, incl. a lunch sandwich from Meyer and coffee and croissants. The seminar takes place at: GAME Copenhagen Enghavevej 82 D, DK-2450 Copenhagen SV. The seminar will be in English. You can register until the 10th of May at: http://gamedenmark.org/news/mena-seminar/

More Events In Copenhagen

 07 January, Saturday
 Copenhagen
 05 February, Sunday
 Copenhagen
 29 October, Saturday
 Copenhagen
 05 February, Sunday
 Copenhagen
 18 December, Sunday
 Copenhagen
 04 November, Friday
 Copenhagen