Lange Nacht der Kirchen

 29 May
 Svenska kyrkan i Wien - Drottning Silvias församling
 Gentzgasse 10, Portkod 7598 - 1180 - Vienna - Austria
 Svenska kyrkan i Wien - Drottning Silvias församling
Återigen deltar Svenska och Finska kyrkan tillsammans i Lange Nacht der Kirchen. Kl 18:00 är det en guidning i kyrkan och vi får höra om byggnadens spännande historia. 18:45 berättar Sari Wagner och Maria Scharffenberg, präster i Finska respektive Svenska kyrkan om hur det är att verka som kyrka i främmande land. kl 20:00 ger Svenska kyrkans kör med instrumentalister en konsert med Svensk musik och kl 20:45 avslutas det hela med en flerspråkig andakt. För mer information, kolla gärna på Lange Nacht der Kirche´s hemsida: http://www.langenachtderkirchen.at/kirche/schwedische-gemeinde-a-b-und-finnische-gemeinde-a-b-in-oesterreich/

More Events In Vienna

 27 October, Thursday
 Vienna