Landsmöte 2015 Liberala Kvinnor

 23 May
 Barkarby Gård & Wärdshuset Lasse Maja
 Barkarby Torg 2-5 - 175 79 - Järfälla - Sweden
 Liberala Kvinnor
Landsmötet är Liberala Kvinnors högsta beslutande organ, på landsmötet väljs styrelse och fattas beslut om Liberala Kvinnors politik. Alla medlemmar i Liberala Kvinnor har närvaro och yttranderätt på Liberala Kvinnors landsmöte. Varje LK distrikt har 2 ombud, ytterligare 10 ombud fördelas utifrån antalet medlemmar i varje distrikt. Det är ombuden som har rösträtt på landsmötet tillsammans med centralstyrelsens ledamöter. Ombuden väljs på respektive distrikts årsmöte. Registering av ombud från 11.30 Landsmötesförhandlingarna startar kl 13.00 på lördagen På söndagen startar vi kl 9.00 och håller på till ca 14.30 Anmälan till Jessica.bagge@liberalakvinnor.se för att ta del av alla handlingarna samt om man vill äta eller fika. Självkostnadspris lunch 175 kr och fika 95 kr

More Events In Järfälla

 25 December, Sunday
 Järfälla
 31 December, Saturday
 Järfälla
 05 November, Saturday
 Järfälla
 29 April, Saturday
 Järfälla
 04 November, Friday
 Järfälla