LABORATORIO DE CABARÉ na Fundación SGAE con Nelson Quinteiro

 18 May
 Sede SGAE/Fundación Autor
  - 15705 - Santiago de Compostela - Spain
 Nelson Quinteiro
Coordenadas LUGAR: Sala 2 da Fundación SGAE (Rúa das Salvadas 2, Santiago de Compostela) DATAS: Do 18 ao 22 de maio de 2015 HORARIO: De 17:00 h a 20:00 h DURACIÓN TOTAL: 15 h REQUERIMENTOS: O alumnado debe traer roupa cómoda e flexible, preferiblemente de fibras naturais. Zapatos de tacón e de vestir. Vestiario e atrezzo que consideren axeitado para unha mostra de cabaré. PREZO DA MATRÍCULA : 70 € por alumno/a. 55 € para estudiantes da USC e socias/os da SGAE AFORO MÍNIMO: 7 persoas AFORO MÁXIMO: 20 persoas NSCRIPCIÓN E MATRÍCULA: 647 647 404 nelson.quinteiro@gmail.com e mediante ingreso bancario no número de conta ES88 2080 0004 5030 4001 5025 indicando no concepto do ingreso LABORATORIO DE CABARÉ + NOME DA PERSOA INSCRITA. Laboratorio Abordar un LABORATORIO DE CABARÉ é un exercizo tan amplo como xeitos hai de entender o xénero en sí mesmo. Nas últimas edicións do Festival Galego de Cabaré atopámonos cun abano tan amplo de propostas que nos suxiren unha multitude de formas de entender e abordar este xénero. Por iso a primera pauta do laboratorio e que marcará profundamente o desenvolvemento do mismo é responder á pregunta de QUE ENTENDEMOS POR CABARÉ. Detrás desta pregunta chegamos a un imaxinario colectivo e sólido sobre o que seguir construíndo un traballo productivo. Como existe na nosa imaxinación, que atmósferas nos suxire, como chegar a un concepto común que nos sitúe e nos encuadre. A segunda pregunta do laboratorio antes de comezar a traballar é QUE PINTO EU NO CABARÉ. Que habilidades podo aportar, que talentos podo desenvolver, que me apetece ou non facer. Dende aí atopámonos con un cadro de recursos humanos que pode ser de moita axuda de cara á planificar o traballo e que este sexa productivo. Finalmente, nesta primeira fase de achegamento xurde a seguinte pregunta...QUE TIPO DE CABARÉ MONTAMOS? Analizar como funcionamos como grupo, dende o nivel estético, ao conjunto de habilidades que amosamos cara fóra o el nivel dos talentos individuais ou en colectivo de cara a ir planificando un traballo de “Laboratorio” que nos dea uns resultados específicos. Este traballo materializarase nunha proposta de cabaré colectivo de cara á súa posta en escena e representación, de cara a que os alumnos e alumnas poidan implementar e comprobar as pautas xerais do curso. Contidos É por iso que esta proposta é máis ben un laboratorio que un obradoiro, no sentido en que na medida que como individuos e como colectividade lle deamos resposta a estas preguntas o resultado do traballo pode ser moi diverso ou levarnos a unha coordenada de abscisas moi diferente. Dende esta fase do traballo partiremos de cara a ir enfocando os conceptos comúns que podemos delimitar nos seguintes bloques temáticos: 1) O cabaré como espacio. Historia do cabaré. O cabaré en Galicia. Raíces lóxicas das características do xénero. 2) O cabaré como actitude. Traballo actoral. A creación da personaxe en cabaré. Traballo de rol, tranformismo, frigolismo. 3) O cabaré como ciencia da escaseza. Traballo físico e coreográfico relacionado co cabaré. O corpo como centro de gravidade. 4) O cabaré como estética. Traballo de atrezzo e caracterización. A máscara en cabaré. 5) Outros elementos. Teatro de obxectos. A escenografía e o seu emprego. A iluminación. A construcción dunha atmósfera.

More Events In Santiago de Compostela

 29 October, Saturday
 Santiago de Compostela
 10 June, Saturday
 Santiago de Compostela
 05 November, Saturday
 Santiago de Compostela
 22 October, Saturday
 Santiago de Compostela
 18 March, Saturday
 Santiago de Compostela
 25 November, Friday
 Santiago de Compostela