L-Ahhar Erbgha tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu

 20 May
 Kunvent tal-Karmelitani, Triq il-Punent Valletta
  - - -
 Carmelite Priory Valletta
Programm tal-Ahhar Erbgha tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu Valletta 20 ta' Mejju 2015 Il-Quddies fis-Santwarju jkun fis-7:00 fit-8:00am u fl-10:00am: li tkun immexija mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm. Wara kull quddiesa tinghad is-Supplika quddiem ix-Xbieha Mirakuluza u Inkurunata tal-Madonna tal-Karmnu. Wara tibda katina ta' Ruzarju fil-kor tas-Santwarju minn ghadd ta' ghaqdiet sal-4:30pm. 11.30am Qari tal-Grazzji u wara kant ta’ Tifhir lil Vergni Marija Omm u Gmiel tal-Karmelu, tal-Imhabba Materna u l-protezzjoni taghHa fuqna. F'12:00pm: Talb ta' Nofs il-Jum quddiem ix-Xbieha Inkurunata mill-komunità Karmelitana tas-Santwarju. Fil-5:15pm: jitlaq Pellegrinagg bir-Replika tal-kwadru Inkurunat sas-Santwarju. Il-kwadru pellegrin se jkun espost matul il-gurnata kollha fil-Knisja ta’San Frangisk tal-Patrijiet Frangiskani Konventwali fi Triq ir-Repubblika. Fis-6:00pm: Celebrazzjoni Marjana fis-Santwarju bil-Prezentazzjonijiet tat-Trabi u kitbha fil-Labtu tal-Karmnu. Fis-6:30pm: Quddiesa Solenni mmexija mill-Provincjal Patri Alexander Vella O.Carm bil-pridtka minn Patri Joe Buttigieg OFM Cap. Wara l-Quddiesa tinghad il-kurunella u ssir celebrazzjoni Marjana bil-kant tar-Regina Ceoli u l-Flos Carmeli ta' Maestro Paolo Nani. Wara ssir funzjoni Ewkaristika bil-kant tat-TE DEUM u l-Barka Sagramentali. Madonna tal-Karmnu li tant inħobuk, arana madwarek: il-qlubna nagħtuk!

More Events In