Kỷ niệm ngày tam hợp (ĐẠI LỄ VESAK )

 01 June
 Vi Diệu Pháp
  - - -
 Vi diệu pháp
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambhuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambhuddhassa Namo Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Sự kiện: Đại lễ Vesak là một ngày lễ hội mang tính văn hóa và nhân văn ở tầm mức quốc tế của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Quá trình hình thành của ngày đại lễ này bắt đầu từ năm 2000. Nguồn gốc:Lễ Vesak hay còn gọi là lễ Tam Hợp, là ngày lễ kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn. Ngày lễ Vesak là ngày thiêng liêng nhất của mọi Phật tử trên thế giới, là ngày để mọi người cùng tưởng nhớ về cuộc đời và giáo huấn của Đấng Toàn Giác. Nhằm hướng đến ngày lễ quan trọng này, trang nhà Vi Diệu Pháp mong muốn quý vị học đạo và quý thiện hữu hãy làm một điều gì đó nhằm thể hiện tinh thần của mình hướng đến Phật đà. Sau đây là những lời phát nguyện căn bản: Thứ nhất, Quý vị có thể phát nguyện ăn chay theo ngày (đối với quý Phật tử chưa thuần thành) hay ăn chay trường để thể hiện tình yêu thương đối với chúng sanh bạn ta. Thứ hai, hãy phóng sanh để cho muôn loài reo vui trong tình thương hòa ái. Thứ ba, hãy trồng một cây xanh để lấy bóng mát và làm sạch hành tinh này. Thứ tư, hãy tự dọn dẹp thân tâm mình để cho lời nói của mình thêm ái ngữ, ứng xử lịch thiệp trang hòa thế gian. Thứ năm, hãy nói cho ít nhất 3 người bạn của mình biết về lễ Vesak, và khuyến khích họ quy y tam bảo, để quay về nương tựa chánh pháp của trí tuệ. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambhuddhassa Xin cầu chúc sức khỏe, tinh tấn, bình an và hạnh phúc đến chư quý Tăng sĩ, tu nữ, quý Phật tử Thiện hữu trí thức. Xin hồi hướng công đức này đến tất cả hương linh chư liệt vị cầu mong phước báu sinh thiên về cõi an tịnh của chư Thiên chư Bồ tát hành giả. Sathu lành thay.

More Events In

 28 October, Friday
 
 28 October, Friday