Kurs i Konflikthåndtering !

 21 May
 Know House (Ilderveien 10), Kongsvinger
  - - -
 Norsk Psykologassistanse
KURS FOR LEDERE, HR- OG HMS-ANSVARLIGE / REPRESENTANTER En konflikt på en arbeidsplass kan skape forvirring om hva lederen bør gjøre og ikke bør gjøre. Konflikter i seg selv har store negative virkninger på de ansatte og virksomhetens effektivitet og psykososiale arbeidsmiljø. Ansattes manglende fokus på arbeidet og oppgavene, sykemeldinger, eller til og med sabotasje er eksempler på hva en konflikt typisk kan føre til. Det råder dessuten ulike oppfatninger om hva som er lurt å gjøre, og hva som er riktig fremgangsmåte når en konflikt oppstår eller har vart en stund. Dette kan være forvirrende og skape stor usikkerhet om hva som er veien videre. Kursets målsetning er å gi en god oversikt over hva virksomheten gjør i en konflikt, og hva de må overveie for å forebygge og håndtere konflikter for å skape et godt arbeidsmiljø og samtidig etterfølge juridiske krav. I kurset så drøfter vi derfor blant annet: - Praktisk fremgangsmåte ved en konflikt - Hva er psykologien i en konflikt - Juridiske føringer - Hvilken fremgangsmåter en bør velge - Interne rutiner Programinnhold: Oversikt over type konflikter og god håndtering av disse Praktiske oppgaver Psykologisk forståelse og kunnskap Kommunikasjonsferdigheter Risikoanalyse og dokumentasjon Interne rutiner Etter endt kurs vil du kunne følgende: - Forstå hva en konflikt er - Ha et klart bilde av hva som må og bør gjøres med en konflikt - Hvordan virksomheten kan forebygge konflikter - Fallgruver i konflikthåndteringsarbeidet - Innholdet i kurset er basert på kombinasjonen av teori, arbeidsmiljøloven, fremgangsmåter anbefalt av arbeidstilsynet, psykologer og advokater innen arbeidsrett. Pris per deltaker er kr 1 300,- . Prisen inkluderer lunsj og kaffe/te. Nyttig materiell gis kursdeltakere. Prisen er fritatt mva. Påmeldingsfrist: 18. mai. Begrensede antall plasser. For informasjon og påmelding, kontakt Tommy Antonsen på 413 78 216, eller e-post tommy@norskpsykologassistanse.no. Kurset holdes i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark og blir en viktig fordypelse av torsdagslunsjen holdt i regi av K+ 6.mars 2014 (se arrangementet her: https://www.facebook.com/events/733434226666684/). Last ned brosjyre for kurset her: http://www.norskpsykologassistanse.no/lastned/kurs_kongsvinger_2015.pdf

More Events In

 15 December, Thursday