Kurs Close Protection + FPOS

 21 May
 Radomierz, Poland
  - <> - -
 Global Protection Group
Kurs Close Protection + FPOS 19-dniowy kurs zawierający szkolenia z zakresu ochrony osobistej (Close Protection - CP) oraz z pierwszej pomocy (First Person on Scene – FPOS). Program zajęć został przygotowany według wytycznych Security Industry Authority (SIA) i wzbogacony o dodatkowe tematy, a cały kurs jest certyfikowany przez Pearson EDEXCEL. Szkolenie organizowane przez Global Protection Group spełnia wymagania stawiane przez SIA, do których należy m.in. czas trwania zajęć CP (min. 140 godzin) i FPOS (min. 30 godzin) oraz międzynarodowa certyfikacja przez Pearson EDEXCEL. KURS REALIZOWANY TAKŻE W RAMACH PROGRAMU REKONWERSJI !!! Czas trwania szkolenia CP to 14 dni, a piętnastego dnia przeprowadzany jest egzamin w języku angielskim (test) po zaliczeniu którego kursanci otrzymują dyplom CP level 3 BTEC. Następnie szesnastego dnia kursu rozpoczyna się trzydniowe szkolenie FPOS, które także kończy się (dnia dziewiętnastego) egzaminem w języku angielskim. Po jego zaliczeniu kursanci otrzymują dyplom FPOS level 2 BTEC. Część zajęć CP, całe szkolenie FPOS oraz egzaminy będą przeprowadzone przez instruktorów Szkockiej firmy szkoleniowej / agencji ochrony HORIZON. Po otrzymaniu obu dyplomów (CP level 3 i FPOS level 2) można aplikować o wydanie licencji SIA Close Protection. Absolwenci kursu otrzymują następujące dokumenty: Close Protection Level 3 BTEC wydany przez firmę HORIZON, FPOS Level 2 BTEC wydany przez firmę HORIZON, Pistol Qualification wydany przez Global Protection Group, pisemne referencje wydane przez Global Protection Group (tylko dla kursantów reprezentujących wysoki poziom umiejętności). Koszty kursu obejmują: szkolenia CP i FPOS przeprowadzone przez ekspertów ochrony osobistej z Polski i UK, paramedyka z UK, a także byłych operatorów JW GROM, negocjatorów policyjnych, instruktorów C-IED, noclegi i wyżywienie, materiały szkoleniowe, przeprowadzenie egzaminów, wystawienie w/w dyplomów. Termin: 21 maj - 8 czerwca 2015 r. Koszt kursu: 10.000 zł. Miejsce zajęć: Radomierz, woj. dolnośląskie. Zgłoszenia udziału: globalprotectiongroup.eu/training_table.php Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje termin zgłoszenia. Kurs będzie przeprowadzony w języku polskim i angielskim – połowa zajęć oraz egzaminy. Zakres szkolenia: zadania i obowiązki agentów ochrony osobistej, ocena ryzyka i zagrożeń, zagrożenie inwigilacji, planowanie operacji ochronnych, przepisy prawne, umiejętności interpersonalne, praca zespołowa ochrony osobistej i przeprowadzanie odprawy, rekonesans, szyki piesze, dobór trasy, kierowanie ochroną podczas podróży, procedury przeszukiwania, jazda taktyczna i operacyjna, zarządzanie incydentami, rozwiązywanie konfliktów, bezpieczeństwo w miejscu pobyty, podstawy C-IED, komunikacja, zajęcia strzeleckie.

More Events In

 15 December, Thursday