Kurs Beograd-Fizionimija- Drevna Umetnost čitanja lica.Tipologija i ljudska priroda.Tehnike za čitanje misli i emocija.

 13 June
 Belgrade, Serbia
  - <> - -
 Suada Agachi
Ovaj kurs će Vam pomoći u svim oblastimaživota. Upoznaće te sebe, shvatićete zašto razmišljate i ponašete na određeni način. Nakon što će te upoznati sebe, upoznaće te celi svet. Posle završetka ovog kursa uspeće te da analizirate osobe i saznate da li imaju skrivene namere ili ne. Naučiće te da tumačite njihova dela i dominirajući način razmišljenja. Dati kurs će Vam biti od koristi u svim domenima života, toliko u privatnom kao i u društvenom životu. Kurs se deli na tri glavna dela: fizionimija, oblik ruka i govor tela. Ćekaju Vas 2 fascinantna dana predavanja na kojima će te saznati o ovom malom Univerzijumu, koji se naziva Čovek. Subjekti: - Instrumenti za čitanje misli i emocija - Metode za određivanje tipologije pojedinaca - Posebne tehnike za dešifrovanje fizionomije - Struktura i analiza lica - Telesna autoskopija - Metode za pravilno prepoznavanje emocija tumačenjem govora tela našeg sagovornika - Emocije koje menjaju fizionomiju - Fizionomija- struktura lica i ljudski karakter - Ruke - Proučavanje i tumačenje gestova - Ruke - oblik prstiju, noktiju i šake. Koristi: - Možete naučiti kako da tumačite skrivene misli osoba sa kojima stupate u kontaktu, ukoliko naučite kako da ispravno čitate emocije na lice ljudi - Možete promenuti izraz lica ukoliko trenirate lice i usvojite pojedinjene mimike - Fizionomija otkriva karakter jedne osobe. Po obliku lica inačinu kako su postavljeni na licu: nos, usne, oči, čelo, uši, itd. Možete stvoriti sliku o karakteru jednog čoveka. - Ruke- njihov oblik, dimenzije, tekstura gestovi- govore sve o jednoj osobi. Naučiće te kako da identifukujete sklonosti, šta razmišlja Vaš sagovornik -Naučiće te kako možete efikasno uticati uz pomoć govora tela stanje Vašeg sagovornika, itd. -Koje delove tela možete kontrolisati lako a koje izdaju Vaše emocije i misli Suada Agachi Trener i savetnik u govor tela i neverbalnu komunikaciju Predavanje će trajati 2 dana, 13 i 14 jun, Subota i Nedelja od 10:00 do 20:00 časova. Predavanje će se odvijati na rumunskog jeziku sa prevodom na srpski. Informacije: 0040742064467

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday