Kraków, warsztat terapeutyczny; ustawienia hellingerowskie, prowadzi Heiko Hinrichs

 29 May
 Kraków, ul. Siemaszki 17 d
  - - -
 ustawienia hellingerowskie
warsztat prowadzony według metody Berta Hellingera przez doświadczonego psychoterapeutę niemieckiego Heiko Hinrichsa. Warsztaty skierowane są do osób, które: - odbierają życie w przyjaźni, partnerstwie, małżeństwie jako coś ciężkiego, bolesnego, - chcą wyjść z samotności i rozpocząć związek partnerski lub małżeński, - mają zamiar rozstać się i chciałyby wyjaśnić obciążające je uwikłania, - związki w swej aktualnej rodzinie lub w rodzinie pochodzenia odbierają jako obciążające i problematyczne, - doświadczają trudności wychowawczych w relacjach z dziećmi, - potrzebują wyjaśnień i pomocy w zrozumieniu oraz uleczeniu dynamiki chorób (fizycznych i psychicznych) oraz zaburzeń jak np. choroba nowotworowa, depresja, nałogi i uzależnienia, skłonności samobójcze, - chcą usprawnić funkcjonowanie w sferze zawodowej (ustawienia dla firm, organizacji, biznesu), - chcą zapoznać się z metodą uczestnicząc jako obserwatorzy W czasie warsztatów pracujemy nad osobistymi tematami wnoszonymi przez uczestników. Istnieje także możliwość uczestnictwa jako tak zwany aktywny obserwator- dla osób chcących poznać metodę lub (i) chcących uczestniczyć jako reprezentanci w ustawieniach klientów. Niezleżnie od formy uczestnictwa - czy pracuje się bezpośrednio z wlasnym tematem, czy też uczestniczy jako aktywny obserwator - warsztaty dają istotny impuls w kierunku pożądanej osobistej zmiany. Heiko Hinrichs - dyplomowany terapeuta rodzinny (certyfikat DGSF), od 1993 roku pracuje z klientami indywidualnymi, parami, rodzinami oraz instytucjami wykorzystując metodę Berta Hellingera. Uczestniczył w grupach superwizyjnych B. Hellingera, O. Brinka, G. Webera. Jest założycielem Instytutu Terapii Systemowej "Family Affair" w Bremie, gdzie odbywają się ustawiczne szkolenia dla terapeutów. Prowadzi kursy oraz seminaria w różnych ośrodkach kształcenia, działa także jako superwizor Członek Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych (DGFS-IAG), członek Grupy Interwizyjnej Rozwiązań Systemowych w Hamburgu (HISA), a także Niemieckiego Towarzystwa Terapii Systemowej i Rodzinnej (DGSF), posiada Europejski Certyfikat w dziedzinie Psychoterapii (ECP). Zapisy i informacje: Centrum Edukacyjne WELES Agnieszka Gąsierkiewicz tel. 12-416-17-60, 606 250 626 e-mail: agnieszka@weles.edu.pl - koszt udziału w warsztacie dla osób zgłaszających własny temat: 480 zł - praca dla pary- 650 zł - koszt dla osób w roli aktywnego obserwatora; 350 zł - uczestnictwo w całości warsztatów, 180 zł - uczestnictwo w jednym dniu warsztatów UWAGA - rezerwacja miejsca poprzez wpłątę zaliczki w wysokości 100 zł do 30.04.2015 ; wpłaty na konto: Centrum Edukacyjne WELES, ul. Jaracza 28, 31-216 Kraków, nr rachunku: PL 60 1140 2017 0000 4202 0510 8560 wpłata zaliczki jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na ustawienie własne. UWAGA: W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed warsztatem zwracamy 90% wpłaty, tydzień przed warsztatem – 50%. W przypadku późniejszej rezygnacji wpłata nie ulega zwrotowi. czas trwania i miejsce warsztatów: piątek; 16.00 - 19.30 sobota: 10.00 - 19.00, niedziela :10.00 - około 17.00 miejsce: Szkoła Rodzenia, ul. Siemaszki 17D, pomiędzy Szpitalem Narutowicza a os. Żabiniec

More Events In

 15 December, Thursday