Kraków! Profesjonalna Asysta Implantologiczna

 13 June
 Kraków, Poland
  - 30-024 to 31–962 - -
 Catedral Catedral
PLAN SZKOLENIA: 9:30 Rejestracja uczestników 10:00 Powitanie 10.10-11.30 Blok I - wiadomości ogólne, część przedchirurgiczna 11.40-13.00 Blok II - asystowanie przy zabiegu implantologicznym 13.00 -13.30 Przerwa kawowa 13.30 -15.00 Blok III - rola higienistki stomatologicznej w opiece nad pacjentem implantologicznym 15.00 -16.00 Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym 16.10 -17.00 Blok IV - implantoprotetyka 17.00-18.00 Profesjonalna asysta implantologiczna - warsztat (przygotowanie do zabiegu) 18.00 Zakończenie PROWADZĄCY: 1. Lek. dentysta Aleksandra Szczepkowska 2. Dypl. hig. stom. Magdalena Suszyńska 3. Mgr Marcin Wróblewski 4. Account Manager Mgr Artur Gałota

More Events In

 15 December, Thursday