Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája

 21 May
 ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár
 Múzeum krt. 6-8. I. em. 115-117. - 1088 - Budapest - Hungary
 Dorottya Uhrin
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja tisztelettel meghívja a középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára A konferencia helye és ideje: ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár 1088 Múzeum krt. 6 8. I. em. 115. 2015. május 21-22. Program: Május 21. csütörtök 10.00–10.20: A konferenciát üdvözli: Borsodi Csaba, az ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója Megnyitó: Draskóczy István 10.20 – 11.00: Plenáris előadás: Zsoldos Attila: I. Károly és a városok Kávészünet: 11.00-11.15 11.15-12.45 1. szekció Elnök: Érszegi Géza Bácsatyai Dániel (PPKE): Megjegyzések az európai és a hazai hun-magyar hagyomány keletkezéséhez Tóth Péter (ELTE): „Feldúlták és elfoglalták” – a morvák alföldi jelenlétének kérdéséről Benei Bernadett (ELTE): Az ablativus absolutus használata a magyar krónika 11–12. századi szövegegységeiben Ebédszünet: 12.45 – 13.30 13.30 – 15.00 2. szekció Elnök: Bubnó Hedvig Fábián Laura (ELTE): Királyi reprezentáció, egyházi üzenet: értelmezési lehetőségek a chartres-i katedrális északi keresztházának üvegablakain Uhrin Dorottya (ELTE): Alexandriai Szent Katalin mint királyi patrónus Európában Ternovácz Bálint (ELTE): A boszniai latin püspökség feletti joghatóság problémája a 13–14. században Kávészünet: 15.00–15.15 15.15 – 16.45 3. szekció Elnök: Bertényi Iván Kádas István (ELTE): Abaúj és Sáros megyék választott tisztségviselői és a huszita jelenlét Kálmán Dániel (ELTE): Hunyadi János, V. László és I. Mátyás címeradományai Rókay Melina (Filozofski fakultet, Belgrád): Contribution of a Bosnian Genus to Hungarian Humanism. The Case of Elizabeth Szilágyi's Cousins Kávészünet: 16.45 – 17.00 17.00-18.30 Moderátor: Solymosi László Könyvbemutató: Micae mediaevales IV. A kötetet bemutatja: Körmendi Tamás Kutatócsoportok bemutatkozása: „Magyarország a középkori Európában” MTA-DE Lendület Kutatócsoport (Bárány Attila) „Humanizmus Kelet-Közép-Európában” MTA-ELTE Lendület Kutatócsoport (Kiss Farkas Gábor) Május 22. péntek 09.00 – 10.30 4. szekció Elnök: Bagi Dániel Csermelyi József (PPKE): A soproni ispánság és városkapitányság késő középkori elzálogosításai Incze János (ELTE/CEU): Egy 360 évig tartó zálogosítás: A Szepesség esete Pető Zsuzsa (CEU): Középkori táj és kolostor a Pilisben – újabb adatok a pálosok kutatásához Kávészünet: 10.30 – 10.45 10.45 – 12.15 5. szekció Elnök: Molnár Péter Kovács Tamás (SZTE): Egy félreértelmezett családfa története Pozsár Dániel (ELTE): Beszélhetünk-e nyugati haditechnikai fölényről az első keresztes hadjárat időszakában? Rózsa Márton (ELTE): Összeesküvők családjai: politika és társadalom az Anemas-összeesküvés mögött Ebédszünet: 12.15 – 13.00 13.00 – 14.30 6. szekció Elnök: Spekner Enikő Gál Judit (ELTE): Magyar királyi eskük Dalmáciában: új szempontok a 12. századi dalmáciai városprivilégiumok kritikájához Haraszti Szabó Péter (ELTE): A tanult magyar udvari értelmiség és a prágai egyetem (1348−1420) Kanyó Ferenc (ELTE): A késő középkori Óbuda polgársága Kávészünet: 14.30–14.45 14.45 – 16:15 7. szekció Elnök: Szende Katalin Nagy Péter Tamás (ELTE/CEU): Iszlám művészet keresztény jelentésben a III. Béla korabeli Magyarországon Jáky-Bárdi Bogáta (ELTE): A 14. századi étkezési kultúra tárgyi emlékei Visegrádon Hegyi Dóra (ELTE): A Gersei Pető család építkezései a Balaton-felvidéken a 16. században Kávészünet: 16.15-16.30 16.30-17.10 Plenáris előadás Elnök: Nagy Balázs Horváth Iván: Korai népnyelvű vendégszövegek Zárszó: Draskóczy István 17.10 – Fogadás

More Events In Budapest

 10 November, Thursday
 Budapest
 29 October, Saturday
 Budapest
 18 November, Friday
 Budapest