KOTODAMA – Zvuk duše s Karlem Grünickem

 29 May
 OSHO Leela meditation centre
 Veselí 30 - 470 02 - Zákupy - Czech Republic
 Leela Victoria Sedláčková
- použití hlasu a zvuku ke směřování energie, využití tónů k sebeléčbě a osobnímu rozvoji - K.I. (Körper Inteligenz) čili Inteligence těla zahrnuje prožitek jednoty a vědomí, že všechno je spojeno se vším a je řízeno inteligencí, kterou máme uvnitř sebe sama. Kotodama je prastará japonská nauka, která říká, že kosmos byl vytvořen ze zvuku a že pomocí hlasu (souhlásek a samohlásek) lze ovlivňovat a měnit skutečnost. Po tisíciletí byla předávána jen ústně mezi učitelem a žákem. Díky Morihei Ueshibovi, zakladateli moderního bojového umění Aikido, se pak tato duchovní nauka dostala v polovině minulého století i na Západ. Doslovně přeloženo znamená „koto“ zvuk a „tama“ duše, tudíž „kotodama“ znamená „zvuk duše“, volnější překlady hovoří o „řeči síly“ nebo „oduševnělém jazyce“ či „jazyce ducha“. V raných japonských spisech je Kotodama popisována jako magický jazyk, v němž dlí duchovní síly a bytosti světla, které se cítí být pohnuty tím, co bez násilí hýbe nebem a zemí. Novější výzkum potvrzuje učení obsažená v prastarých spisech např. zjištěním, že použitím určitých samohlásek lze bezprostředně aktivovat a dokonce přestavět DNA. Kotodama je systém samohlásek, souhlásek a jejich kombinací, ve kterém má každý zvuk svůj obsah a konkrétní význam. Kombinací a vyslovením těchto zvuků se aktivují v nich ukryté síly jako vibrace, které určitým specifickým způsobem působí na toho, kdo je vysloví, a jeho okolí. Seminář obsahuje: - rozvoj hlasu pomocí tónů - čištění těla a energetického pole pomocí zvuku - vysvětlení energetického významu samohlásek a souhlásek a jejich použití - změna elektromagnetického rezonančního pole určitým sledem zvuků a z toho pramenící: - aktivace kódu buněčné paměti a přístup k minulému a budoucímu vědění - porozumění vlastnímu jménu jako mantře a z něj pramenícím energetickým souvislostem pro naši životní cestu - navázání kontaktu s „elementární duší“ vnitřních orgánů - sebeléčení těla vlastním hlasem - a mnoho dalšího... Důležité upozornění: nejsou vyžadovány žádné hlasové předpoklady, abyste mohli seminář úpěšně absolvovat ! Hlas každého člověka je zcela dostatečný pro tento seminář. Seminář povede: Karl Grűnick Karl Grűnick, nar. 1963 v Německu, skladatel a hudebník, mistr bojových umění; titul Bc. v oboru Angličtina a pedagogika hudby, další vzdělání v oblasti muzikoterapie: zvuková masáž (Peter Hess), terapie zvukem (Fabien Maman) a Soundhealing (Tom Kenyon), terapie pomocí dechu a těla. 33 let zkušeností v oblasti bojových umění (aikido, iaido), práce s energií (Čchi-kung) a dalšími technikami osobního rozvoje (meditace, zen, …). V průběhu let vyvinul vlastní specifické umění práce s energií nazvané nejprve K.I. (tělesná inteligence) a po dalším rozpracování nazývané Q.I. (kvantová inteligence). Karl po celém světě vyučuje a trénuje manažery, trenéry, učitele a sociální pracovníky v teorii a praxi KI. Jeho učení se soustřeďuje na principy Q.I. a její nenucené využití v každodenním životě a spirituálním a osobním vývoji. Zpětné vazby z Karlových seminářů: Karle, jsem vděčný a děkuji za to, že děláš to, co děláš! (Drunvalo Melchizedek, Oneness Gathering 2005) Někteří mistři technik východních bojových umění získali schopnosti, které překračují „normální“ pochopení. Zatímco mnoho lidí tyto techniky cvičí jako pohybovou meditaci, Karl Grunick přivedl KI k takové dokonalosti, že v případě potřeby je neporazitelný, je nemožné ho napadnout nebo se ho dotknout. (Bärbel Mohr) Super! Přesně to, co jsem hledal! Výborný seminář! (Sanjay Chaudhuri) Tenhle muž byl úžasný a ukázal nám kouzlo KI. Je to tak prosté a zároveň je to ohromná legrace. Hodně jsem se nasmál a opravdu jsem si užil víkend, když jsem pozoroval, jak Karl předvádí KI, nebo když jsem si sám zkoušel některá zábavná a jednoduchá cvičení na prožití energie. Je výborný – naprosto ho doporučuji. Má klíč ke KI. (Ollie Muncaster). Praktické informace: Místo: OSHO LEELA, Veselí 30, 470 02 Zákupy Cesta je popsána zde: http://osholeela.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=9 Termín a čas: začínáme v pátek 29.5. 2015 ve 14.30 hod, končíme v neděli 31.5. 2015 kolem 15 hod doporučujeme před začátkem lehký oběd Cena: ✦ kurzovné 5.600 Kč / 200 EUR ✦ příspěvek na ubytování a veg. stravu 1.200 Kč / 45 EUR Přihlášky a záloha: Pokud se chcete zúčastnit, zašlete nám, prosím, následující údaje na e-mail info@osholeela.cz: ✦ jméno a příjmení, ✦ bydliště, ✦ datum narození, ✦ telefon a e-mail. Zároveň Vás poprosíme o zaslání zálohy na účet č. 6336617001/5500, kde jako VS uvedete prvních 6 číslic rodného čísla s tím, že po obdržení zálohy máte zarezervovanou účast. Záloha činí 1.200 Kč / 45 EUR. Uzávěrka přihlášek je 25.5.2015. V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, kontaktujte. Nejlépe e-mailem: info@osholeela.cz; v urgentních případech na tel. +420 777 222 698. Těšíme se na vás Premdas & Leela

More Events In Zákupy

 28 October, Friday
 Zákupy