KONKURS DLA UCZNIÓW: LICEUM, TECHNIKUM, SZKOŁY ZAWODOWEJ „Stop używkom w ciąży”

 22 May
 Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
 ul. Siedlecka 6 - 72-009 - Police - Poland
 Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
KONKURS DLA UCZNIÓW: LICEUM, TECHNIKUM, SZKOŁY ZAWODOWEJ „Stop używkom w ciąży” Wykonaj ulotkę! Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Policach Zadania dla uczestników konkursu: ● Zaprojektuj i wykonaj ulotkę o tematyce zgodnej z hasłem: „STOP używkom w ciąży!” ● ulotka powinna zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję plastyczną/graficzną, ● autor projektu umieszcza na ulotce treści o tematyce (do wyboru poniżej): - wpływu czynnego i biernego palenia tytoniu oraz używania środków psychoaktywnych (m.in. alkoholu, narkotyków, dopalaczy) na zdrowie kobiet będących w ciąży oraz ich dzieci; - promowania abstynencji od wszelkich środków psychoaktywnych wśród ciężarnych, - Informowania o konsekwencjach zdrowotnych, społecznych i moralnych zażywania substancji psychoaktywnych wśród kobiet w ciąży. ● technika wykonania ulotki: dowolna technika plastyczna, przy użyciu farb, kredek, flamastrów itp. lub graficzna przy użyciu techniki komputerowej, w pracy konkursowej nie wolno wykorzystywać rysunków/grafik oraz żadnych innych form naruszających prawa autorskie. Nie mogą one również wzbudzać agresji lub nietolerancji. ● format: arkusz A4 złożony w połowie, dający 4 części (dwustronnie), Czas trwania konkursu: ● etap szkolny do 22 maja 2015 r. (prace należy dostarczyć do pedagoga szkolnego: Marzena Rafacz (p. 110) do 22 maja – piątek; wyniki na etapie szkolnym – 28 maja, 3 najlepsze prace przechodzą do etapu powiatowego – do PSSE. ● etap powiatowy do 28 maja 2015 r. (ogłoszenie wyników konkursu 29 maja 2015 r. na stronie internetowej PSSE Police: www.pssepolice.pis.gov.pl).

More Events In Police

 04 December, Sunday
 Police
 19 May, Friday
 Police