Konferencja "Agile-Commerce - Your space, my space, our space"

 12 June
 Społeczna Akademia Nauk
 Henryka Sienkiewicza 9 - 90-113 - Łódź - Poland
 Społeczna Akademia Nauk
Katedra Marketingu i Logistyki oraz Zakład e-Biznesu Społecznej Akademii Nauk zapraszają na Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Agile-Commerce 2015" Konferencja odbędzie się w dniach 12-13.06.2015 w Łodzi Podczas konferencji podejmiemy próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku naukowego. Problematyka konferencji będzie się koncentrować na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych. Podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia reprezentantów nauki (dzień 1), natomiast podczas zajęć warsztatowych praktycy zaprezentują możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową (dzień 2).

More Events In Łódź

 05 November, Saturday
 Łódź
 25 March, Saturday
 Łódź
 05 November, Saturday
 Łódź