Konferenca e 10-të Ndërkombëtare mbi Garancitë Bankare

 08 June
 Vienna, Austria
  - <> - -
 International Chamber of Commerce in Albania
Data: 08-09 Qershor 2015 Vendndodhja: Vienë, Austri Lloji i aktivitetit: Konferencë Gjuha: Anglisht Kontakt: events@icc-albania.org.al Njohuri të thella mbi avantazhet, përdorimi strategjik dhe vështirësitë e mundshme të garancive bankare përbën një sukses kyç në biznesin ndërkombëtar, në një mjedis jo stabël financiar aktual. Kjo konferencë analizon çështjet praktike dhe ligjore mbi bonot dhe garancitë, duke shpjeguar përdorimin e tyre dhe nënvizuar fushat me një rrezik potencial. Konferenca paraqet mënyra për t’u shmangur nga kanosja e problematikave dhe u meson pjesëmarrësve rreth hartimit efektiv dhe teknikat e dokumenteve në garancitë bankare. Ky aktivitet sjell bashkë praktikues me eksperiencë ndërkombëtare, të cilët merren me garancitë çdo ditë dhe nënvizojnë zgjidhjet e mundshme të problematikave të përballura në punën e përditshme. Tarifat e Regjistrimit Tarifë e hershme: 790 € + 20% TVSH Tarifë normale: 990 € + 20% TVSH Tarifat e Normale Regjistrimet përmes ICC Albania 10% zbritje Regjistrim Paketë (4 ose 5 ditë) 10% zbritje *Tarifa e hershme aplikohet për regjistrimet e kryera deri më datë 6 Prill 2015 dhe pagesë e kredituar deri më 13 Prill 2015. Shkarkoni Broshuren: http://bit.ly/1y5WfrA

More Events In

 15 December, Thursday