Koncert Hany Medkové a Václava Uhlíře

 06 June
 Chrám Sv. Gotharda
 Arnošta Z Pardubic, Český Brod, 3204, Okres Kolín - 282 01 - Cesky Brod - Czech Republic
 Podlipanské kulturní slavnosti
Hana Medková - soprán Václav Uhlíř - varhany Hana Medková (1977) V roce 2002 ukončila studium na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Konzervatoř absolvovala v Pardubicích (ve třídě Mgr. J. Hamplové). Je laureátkou několika mezinárodních soutěží. Své pěvecké umění dále zdokonalovala na interpretačních mistrovských kurzech u E. Nesterenka, G. Beňačkové a dalších. Její doménou je zejména komorní hudba a její repertoár zahrnuje duchovní, písňovou i operní tvorbu od baroka po současnost. Spolupracuje s domácími i zahraničními orchestry a dirigenty. Hostovala mimo jiné v Slovenskom národnom divadle v Bratislavě a v Moravském divadle Olomouc. Pedagogicky působí na konzervatoři v Pardubicích, kde vede pěvecké oddělení. Věnuje se koncertní činnosti doma i v zahraničí. Václav Uhlíř (1954) Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové byl přijat na hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze do třídy Profesora Jiřího Reinbergera a studium dokončil v roce 1980 u Profesora Milana Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a spolupracuje s významnými orchestry, sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný zejména jeho profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba. Věnuje se také pedagogické práci na pardubické konzervatoři, kde kromě hlavního oboru vyučuje improvizaci a organologii. Kromě interpretace a pedagogické činnosti se zajímá i o konstrukční stránku varhan a po ukončení studia na AMU se vyučil v oboru varhanář. Toto komplexní vzdělání hojně uplatňuje ve funkci diecézního organologa, kterou zastává při biskupství v Hradci Králové od roku 1990. Poznatky získané při dokumentování varhan využil také při spolupráci na publikaci Historické varhany v Čechách (nakladatelství Libri, 2000) a zejména v obsáhlé monografii o varhanách královéhradecké diecéze (Garamon a Karmelitánské nakladatelství, 2007). Za dlouholetou službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa Mons. D. Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

More Events In Cesky Brod

 16 December, Friday
 Cesky Brod
 14 November, Monday
 Cesky Brod
 04 November, Friday
 Cesky Brod
 09 December, Friday
 Cesky Brod
 05 November, Saturday
 Cesky Brod