Kizomba Seminar by Nelson Campos with TK KaDance&TK Sonrisa

 13 June
 SC Boris Trajkovski, Skopje
 bul. 8 Septemvri / bul Ilindenska - 1000 - Skopje - Macedonia
 Katerina Stojkovska
This June, TK Sonrisa and TK KaDance are excited to present a weekend of Kizomba by Nelson Campos! Nelson Campos, best known as “Kizomba guru”, is one of the most experienced instructors and performers of Kizomba. Any opportunity to watch and learn from him is an opportunity not to be missed! In the West African country of Guinea-Bissau, Nelson was born as a dancer. After he and his family moved to Lisbon - Portugal in his youth, Nelson discovered many Salsa and African clubs where he was able to entertain and amaze crowd after crowd with his dancing abilities. It was In Barcelona - Spain, over 20 years ago, he started teaching Salsa. In 1999, Nelson moved to London (England) and got qualified as a professional dance teacher with the UKA (United Kingdom Alliance of Professional Teachers of Dancing and Kindred Arts) and licensed adjudicator by the BDC (British Dance Council). With this he founded Kent Salsa & Kizomba dance school, teaching Salsa on1, Kizomba, Bachata and Merengue on a full-time basis. With his passion for dancing and patience when teaching, Nelson ensures his classes are energetic and full of fun. Nowadays, Nelson is more famous for being one of the best Kizomba instructors in the world. His Kizomba performances and workshops have been seen in many countries worldwide, from Ireland to Dubai, Thailand to Nepal and beyond. Combining his passion for teaching with his love of Kizomba, Nelson released the first ever English professional instructional Kizomba DVD. It was such a great success people demanded more, hence the release of further levels - Kizomba DVD’s III & IV. With the interest in Kizomba growing globally, Nelson is passionate about everybody having access to outstanding Kizomba teachers. With this dream in mind, Nelson has recently launched KIZOMBA PLANET and “DDC” (Digital Dance Club), ambitious projects for coaching and supporting teachers who also want to embrace and share the beautiful world of Kizomba dancing. Nelson continues to work with UKA, teaching and training dancers to become certified Kizomba, Salsa and Bachata teachers, as well as judging competitions. Нелсон Кампош, најдобро познат како “Гуру по Кизомба”, е еден од најуспешните инструктори и изведувачи на кизомба на светската сцена. Секоја можност да го гледате и да учите од него е шанса која не смеете да ја пропуштите! Нелсон е роден во Гвинеа Бисо и уште од рани години се занимава со танц. Откако во неговата младост се преселува во Лисабон, Португалија заедно со неговото семејство, Нелсон открива многу клубови за салса и африкански танци каде што тој ја воодушевува и анимира публиката со неговите танчарски способности. Во 1999 година, Нелсон се преселува во Лондон, Велика Бријатнија и успешно се квалификува како инструктор по танц во редовите на УКА (Британски сојуз на професионални инструктори по танц и фолклорна уметност) и лиценциран судија од страна на БДЦ (Британскиот совет за танц). Со ова тој ја основа “Кент салса и кизомба танц школа” и предава салса он1, кизомба, бачата и меренге во полно работно време. Со неговата пасија за танцување и беспрекорно трпение за предавање, Нелсон се грижи неговите часови секогаш да се енергични и исполнети со забава. И покрај неговите широки знаења, Нелсон, во денешно време, е повеќе познат како еден од најдобрите инструктори по кизомба во светот. Неговите кизомба изведби и работилници се видени во многу земји ширум светот, од Ирска до Дубаи, Тајланд до Непал и понатаму. Комбинирајќи ги неговата пасија за предавање и неговата љубов кон кизомба танцот, Нелсон го издава првото професионално ДВД издание, наставен програм за изучување кизомба. Ова воедно е и првото ДВД издание во светот за изучување кизомба на англиски јазик. Откако ова изадние постигна огромен успех во светски рамки, се издадоа и понатамошни изданија, Кизомба ДВД 3 и 4. Како што инетересот за изучување и танцување кизомба расте постојано, Нелсон е повеќе од посветен да создаде и обучи инструктори по кизомба, како би можеле понатаму да го пренесат знаењето кон сите заинтересирани. Со негобите амбиции за афирмирање на овој прекрасен танц, Нелсон неодамна издаде два големи прокета, KIZOMBA PLANET and “DDC” (Digital Dance Club), за обука и подршка на инструктори кои би сакале да предаваат кизомба. Нелсон во денешно време продолжува да соработува со УКА, изучувајќи и тренирајќи танчари да станат сертифицирани инструктори по кизомба, салса и бачата, како и судии по натпревари.

More Events In Skopje

 29 October, Saturday
 Skopje