Kapucyński Piknik Motocyklowy 2015

 06 June
 Lubartów
  - - -
 Marcin Socha
REGULAMIN VIII Kapucyńskiego Pikniku Motocyklowego Kapucyński Piknik Motocyklowy 2015 6 czerwca 2015 r. ORGANIZATOR: Alwernia Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny 210100 Lubartów ul. Lubelska 32 www.alwernia.org.pl Tel: 506 183 304 • Chętni decydujący się na udział w pikniku akceptują poniższy regulamin. • W Kapucyńskim Pikniku Motocyklowym może uczestniczyć każda osoba. • Impreza ma charakter charytatywny • Uczestnicy pikniku posiadający motocykl otrzymują bilet wstępu, który zawiera kupony na posiłki. • Każdy uczestnik pikniku motocyklowego posiadający motocykl w czasie pobytu na imprezie ma obowiązek umieszczenia motocykla w wyznaczonym przez organizatora miejscu. • Imprezę rozpocznie uroczysta parada motocykli. • Każdy uczestnik pikniku, spełniający warunki uczestnictwa w paradzie, ma prawo wziąć w niej udział. • Parada motocyklowa odbędzie się dnia 6.06.2015 r., start o godz. 15.30. • Spotkanie i formacja parady na stacji paliwowej BP - Łucka (wjazd do Lubartowa od strony Lublina). Warunki uczestnictwa w paradzie: • Prawo uczestniczenia w paradzie mają uczestnicy imprezy posiadający motocykl z ważnymi badaniami technicznymi i ważną polisą OC oraz prawo jazdy. Stan techniczny oraz uprawnienia mogą zostać zweryfikowane przez organizatorów zlotu lub odpowiednie organy. o Uczestników na czas parady obowiązują kaski ochronne. o W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby niebędące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. o Uczestnicy parady są zobowiązani do jazdy jednym pasem ruchu w uformowanej kolumnie z prędkością 20-30km/h. Podczas trwania parady uczestników obowiązuje zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki, itp. o Uczestnik parady stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję. o Kolumnę parady prowadzi samochód pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać. o Kolumnę parady zamyka oznaczony organizator. Trasa parady: START: Łucka (spotkanie - stacja paliwowa BP), ul. Lubelska, ul. Rynek I, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Lipowa, ul. Szaniawskiego, Al. Tysiąclecia, ul. Nowodworska, ul. Gazowa, ul. Lipowa, wjazd na plac przed pałac Sanguszków w Lubartowie (siedziba Starostwa Powiatowego w Lubartowie)..ZAKOŃCZENIE PARADY. o Uczestnik parady ma obowiązek stosowania się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. o Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu uczestników parady i widzów. Dalsze postanowienia: • Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się z regulaminem pikniku i uczestnictwa w paradzie. • Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. • Za zachowanie uczestników na i poza terenem pikniku organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. • W razie naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu pikniku. • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich. • Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie imprezy. • Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu Kapucyńskiego Pikniku Motocyklowego, a nawet odwołania Pikniku w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora. • Imprezę współfinansuje Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Urząd Miasta Lubartów. Telefony kontaktowe: Marcin Socha 506 183 304 Maria Biernacka-Drabik 500 235 072

More Events In

 15 December, Thursday