Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas

 17 May
 London, United Kingdom
  - - -
 Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė
Brangūs lietuviai, gyvenantys Jungtinėje Karalystėje , Kviečame aktyviai dalyvauti Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės suvažiavime, kuris vyks šių metų gegužės 17d LR Ambasados, esančios 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE, patalpose. Suvažiavimo metu aptarsime svarbius bendruomenei klausimus, pasidalinsime bendruomeninio gyvenimo idėjomis , problemomis ir ateities planais. Taip pat naujai kadencijai bus renkamas Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, bei valdybos nariai. Šį kartą, skirtingai nei paprastai, norinčių kandidatuoti į JKLB pirmininko pareigas paraiškų laukiame iki gegužės 10d. el.paštu valdyba@jklb.org. Reikalavimai norinčiam kelti savo kandidatūrą: Kandidatas turi būti lietuvis, ne jaunesnis kaip 18 m, gyvenantis JK, JKLB nariu esantis ne trumpiau nei 1 m. Suvažiavimo metu kandidatų paprašysime pristatyti savo programą ateinančiai 3m kadencijai. Maloniai kvieciame visus, norinčius tapti naujais JKLB nariais registruotis užpildant anketą www.jklb.org/content/anketa arba atsiųsti prašymą el.paštu valdyba@jklb.org Visų JKLB skyrių pirmininkų ir narių prašytume surengti skyrių susirinkimus, išrinkti atstovus, kurie dalyvaus JKLB Suvažiavime ir pateikti suvažiavimui norimus ir rūpimus Jums klausimus, bei pasiūlymus, kuriuos įtrauksime į dienotvarkę. Visą informaciją siųsti iki š.m gegužės men. 10d. e el.paštu valdyba@jklb.org. JKLB Centro valdyba

More Events In

 15 December, Thursday