Jubileum og avgangsutstilling, Gjøvik

 05 June
 Høgskolen i Gjøvik
 Teknologiveien 22 - 2815 - Gjøvik - Norway
 Bachelor i Mediedesign HiG
Den tiende årlige avgangsutstilling for Bachelor i mediedesign ved Høgskolen i Gjøvik finner sted både i Gjøvik og Oslo. I 2015 viser tjue studenter frem ti arbeider fra egen mappe slik 191 studenter har gjort før dem. Utstilllingen inkluderer designarbeider for papirbaserte og digitale medier, samt design av skilt- og veifinningssystemer. Eksempler på bedriftsprofilering, design for web og mobile enheter, bokdesign, tidsskriftdesign, avisdesign, kalligrafi og skriftdesign stilles ut. Program: 11.00: Utstillingen er åpen for publikum 12.00: Formell åpning 18.00-19.00: Foredrag om grafisk design og typografi, ved Aslak Gurholt Rønsen, Yokoland

More Events In Gjøvik

 18 November, Friday
 Gjøvik
 04 November, Friday
 Gjøvik
 22 October, Saturday
 Gjøvik
 07 November, Monday
 Gjøvik