Jõgisoo ja Koppelmaa külade avatud külaväravate päev

 31 May
 Jõgisoo ja Koppelmaa külad Saue vald Harjumaa
  - - -
 Saue valla avatud külaväravad
Jõgisoo arengukeskus hõlmab ka Koppelmaa küla. Jõgisoo piirkonda iseloomustab kindla keskuse puudumine, kuna küla asub väljavenitatult Tallinn-Pärnu mnt ääres. Osa Jõgisoo külast on Saue linna mõjusfääris, küla lõunaosa pigem Ääsmäe arengukeskuse mõjusfääris. Kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Saue-Jõgisoo Haridusseltsile kuuluv seltsimaja. Jõgisoo küla Saue linnaga piirnev ala on üldplaneeringu kohaselt oluliseks arendustegevuse piirkonnaks.

More Events In

 15 December, Thursday