JARNÍ JEZDECKÉ HRY

 17 May
 Klub přátel Bludovečku
 Bludoveček 193 - 78961 - Sumperk - Czech Republic
 Lucie Bartl Langerová
Jarní jezdecké hry Pořadatel: Klub přátel Bludovečku Místo konání: jízdárna Bludoveček (u Bludova) Datum: 17. května 2015 NEDĚLE Kolbiště: travnaté Opracoviště: travnaté a pískové Rozhodčí: Tajemník : Lucie Langerová Autor tratí: Zdravotní dohled: Veterinární dohled: Správce kolbiště: Předpisy: PJS a ustanovení tohoto rozpisu Soutěže: 1. Jízda zručnosti : a) s vodičem a děti do 12 let b) ostatní 2. Křížkový parkur a) s vodičem a děti do 12let (výška max. 35 cm) b) ostatní (40-50 cm) 3. Parkur 50/60 cm: 1 fáze 6 překážek, 2 fáze 4 překážky na čas 4. Parkur 70/80 cm: 1 fáze 6 překážek, 2 fáze 4 překážky na čas 5. CENA BLUDOVEČKU Parkur do 100 cm 10 překážek na čas o finanční odměnu! 6. Parkur se psy :) V soutěži č.1 a) obdrží všichni účastníci stužku a sladkou odměnu! :) V soutěži č. 1. b), 2 - 4 1. - 3. místě obdrží věcné ceny 1. - 5. místě floty V soutěži č. 5 se pojede o FINANČNÍ odměnu, částka bude upřesněna! Počet startů není omezen, záleží na rozumném uvážení startujících. Vedoucí ekip předloží veterinární potvrzení pro přepravu dle platných směrnic pro rok 2015 před vyložením koní. Jmenovité přihlášky posílejte na adresu: Lucie Langerová Bludoveček 193 Bludov 78961 Email: Langerova.LLL@seznam.cz Tel: 605120622 Uzávěrka přihlášek: 16.4.2015 do 20 h. Na přihlášce uvádějte: číslo soutěže, jméno koně, jméno jezdce, stáj za kterou startuje, kontaktní telefon. Startovné při prezentaci: soutěž č.1 -100,- kč/start soutěž č. 2 až 5 je 150 kč/start soutěž č. 6 – 50 kč/start Všichni jezdci startují v jezdecké ústroji, včetně ochranné přilby popřípadě s vestou, která je pro děti do 16 let povinná. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za ztráty a poškození věcí, úrazy jezdců, koní či škody vzniklé účastníkem či koněm v průběhu akce. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu, nebo zrušení soutěže při méně jak 5 přihlášených v den uzávěrky. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. Možnost občerstvení v areálu. Těší se na Vás Klub přátel Bludovečku! :)

More Events In Sumperk

 23 November, Wednesday
 Sumperk
 26 November, Saturday
 Sumperk
 25 December, Monday
 Sumperk