Jaktledareutbildning 2015

 13 June
 Vingåker, 64300 Vingåker
  - - -
 Jägareförbundet Vingåker
JAKTLEDARUTBILDNING Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget. Förutom att ha kontroll på jaktens genomförande så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt ska jaktledaren också ha kunskap om lagar och regelverk. Det är också jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet. Längd 16 timmar teori och praktiskt skytte uppdelat på två heldagar eller annat sätt. Kursavgift 950 kr. Mat och fika ingår i Kursen. Syfte Att ge deltagaren kunskaper om jaktledarens roll i ett jaktlag. Mål Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om: Jaktledarens roll och ansvar för en säker och väl fungerande jakt Konflikthantering Jaktetik och jaktmoral Jaktlagstiftningen Kötthantering för en bättre köttkvalité Skytteövningar för att avlossa säkra skott under jakt Anmälan Anmälan görs till Anna Hankvist Persson på mail storstuanna@hotmail.com heller på telefon 076-1343316. Anmälan är bindande och sista dagen för anmälan 1/6 2015 OBS ! Klockslagen kan ändras i detta evenemang OBS!

More Events In

 15 December, Thursday