Jak pochopit sebe a ostatní, efektivněji komunikovat a jednat pomocí znalosti TRANSAKČNÍ ANALÝZY

 10 June
 Karlovo náměstí 3, 12000 Praha 2
  - - -
 Studio W
Co je Transakční analýza (TA) a proč by Vás tento kurz měl zajímat? TA je metoda zkoumání společenského styku a vztahů. Odhaluje tajemství, proč se chováme, jak se chováme. Její znalost se hodí manažerům, vedoucím, obchodníkům, ale i členům pracovních týmů. Je užitečná pro všechny, kteří komunikují a jednají s lidmi a chtějí se v tom zlepšit, chtějí pochopit chování ostatních a přizpůsobit jim své jednání pro dobrý společný výsledek. OBSAH * Strukturální analýza – analýza sebe sama – tři stavy osobnosti: Dospělý, Rodič, Dítě * Jak se projevují jednotlivé stavy osobnosti v komunikaci – typické verbální a neverbální projevy * Egogram – test TA: který stav osobnosti u Vás převažuje nad ostatními a nejvíce ovlivňuje Vaše jednání a komunikaci s druhými? Jak se lišíme? * Uspořádání a fungování Dítěte, Dospělého a Rodiče a jeho vliv na chování jedince * Čtyři životní scénáře: Já jsem/nejsem OK, Ty jsi/nejsi OK a jejich vliv na naši komunikaci a jednání s druhými lidmi Winner – Loser test E. Berneho * Analýza transakcí – analýza komunikačních výměn, transakce doplňkové (komplementární) a křížové, které transakce vedou k rozvíjení komunikace, kdy komunikace zaniká * Jak lze využít znalosti TA v každodenním jednání druhými jak na pracovišti, tak v soukromém životě * Rozpoznání projevů různých osobností v konfliktu, v roli podřízených či v roli vedoucích pracovníků a zvládnutí komunikace s nimi * Jak jednat se svými spolupracovníky, podřízenými či vedoucími tak, aby se začali chovat jako Dospělí * Manipulační hry, které spolu hrajeme – komunikace vycházející z problematického životního scénáře – jak hry včas rozpoznat a nehrát METODY Interaktivní diskuze, práce ve skupinách, modelové situace, videotrénink.

More Events In

 15 December, Thursday