Is ongelijkheid slecht?

 30 May
 Banning Vereniging
 Postbus 10567 - 1001 EN - Amsterdam - Netherlands
 Banning Vereniging
Een verkennend debat over de vraag of ongelijkheid slecht is. Met Marijke Linthorst over ongelijke toegang tot zorg, Jeroen Visser over ongelijke beloning van werk en Paul de Beer over ethische perspectieven op ongelijkheid. Hoog opgeleiden leven zeven jaar langer dan laag opgeleiden. De 5 rijkste families in Nederland bezitten samen zo’n 32,5 miljard euro, bijna evenveel als de 3,2 miljoen armste Nederlanders samen. Ook in Nederland worden de armen armer en de rijken rijker. Dat hangt vooral samen met inkomensverschillen. Is dat erg? Intuïtief zeggen we van wel. Maar waarom eigenlijk? En als ongelijkheid slecht is, geldt dat dan voor alle soorten ongelijkheid? Zijn er ethische criteria te formuleren op basis waarvan je ongelijkheid beoordeelt? Daarover spreken tijdens deze bijeenkomst: - Marijke Linthorst (Eerste Kamerlid PvdA) over ongelijke toegang tot zorg - Jeroen Visser (FNV) over ongelijke beloning van werk - Paul de Beer (directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging) over ethische perspectieven op ongelijkheid Presentatie: Mariska Heijs (vice-voorzitter Banning Vereniging) Deelnemers krijgen voorafgaand aan de bijeenkomst een digitale reader met artikelen over ongelijkheid toegestuurd.

More Events In Amsterdam

 09 May, Tuesday
 Amsterdam
 23 October, Sunday
 Amsterdam
 31 October, Monday
 Amsterdam
 30 April, Sunday
 Amsterdam
 02 January, Monday
 Amsterdam