Irlandzkie rozwiązania smart energy, smart grid, M2M, ESCO- studia przypadków, aplikacje, trendy rynkowe, rozwiązania sektorowe

 19 May
 Westin hotel Warszawa
  - - -
 Bartek Siepracki
Bezpłatne seminarium "Irlandzkie rozwiązania smart grid, smart city, M2M, ESCO- studia przypadków, aplikacje, trendy rynkowe, rozwiązania sektorowe" Hotel Westin, Jana Pawła II 21, 19 maja, godz. 9.00-16.00 Zarejestruj się na www.m2m.evenea.pl na organizowane przez Enterprise Ireland bezpłatne seminarium aby spotkać się z irlandzkimi firmami, które specjalizują się we: - wdrażaniu inteligentnych systemów do monitorowania zużycia mediów i zarządzania budynkami oraz analizowaniu tych danych w celu optymalizacji energetycznej budynków - tworzeniu nowych usług dodanych związanych z optymalizacją energetyczną we współpracy z firmami energetycznymi i telekomunikacyjnymi - wykorzystaniu systemów M2M do zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną i informatyczną - wdrażaniu rozwiązań typu smart grid w sektorze publicznym w modelu ESCO Irlandzcy dostawcy oferują sprawdzone na światowym rynku rozwiązania z zakresu smart grid, smart energy i M2M i szukają polskich partnerów biznesowych. AGENDA 9.00 Rejestracja i poczęstunek kawowy 9.30 - oficjalne powitanie przez ministra Geralda Nasha, Ambasadora Irlandii Gerarda Keowna oraz Radcę Handlowego Ambasady Irlandii Mike'a Hogana 09.50 - Bartosz Siepracki, konsultant Enterprise Ireland Jak sprzyjający klimat i technologia napędzają zieloną i inteligentną energię na Zielonej Wyspie 10.10 - Mike O'Keeffe, Fijowave (www.fijowave.com) Wielopunktowe projekty M2M i zdalne zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną na przykładzie projektu dla British Telecom. 10.35 - Maciej Skrzyniarz, Cylon (www.cylon.com) Chmura + system automatyki budynkowej + analiza danych na przykładzie platformy Active Energy firmy Cylon. 11.00 - Garvan Quish, Device Smart (www.device-smart.com) Zdalne zarządzanie infrastrukturą na przykładzie projektów realizowanych we współpracy z Bilfinger. 11.30 - Coffee 11.45 - Wattics (www.wattics.com) Realizacja projektów ESCO przy wykorzystaniu platform smart energy i zaawansowanej analityki danych. 12.15 - Sean Noone, SELC (www.selc.ie) Przykłady projektów smart grid w miastach przy wykorzystaniu modelu ESCO. 13.00 - Podsumowanie, lunch i spotkania indywidualne Liczba miejsc ograniczona, rejestracja kwalifikowana za pomocą serwisu www.m2m.evenea.pl W razie pytań prosimy o kontakt z bartosz.siepracki@enterprise-ireland.com Firmy biorące udział w seminarium: Cylon (http://www.cylon.com/index.php?lang=pl-pl) - Cylon dostarcza inteligentne rozwiązania do sterowania automatyką budynków, przy niskim koszcie nakładu na inwestycje i nadzorowania systemu. Oferuje także usługi związane z nadzorem pobieranej energii w budynkach poprzez platformę Active Energy dostępną w chmurze obliczeniowej. Dzięki umieszczeniu danych o zużyciu energii i innych mediów w danym budynku w chmurze, wszyscy uprawnieni użytkownicy mogą mieć dostęp do aktualnych danych, tworzyć profile energetyczne budynku, planować wydatki, generować dowolne raporty i reagować w przypadku sytuacji awaryjnych. Fijowave (www.fijowave.com) - Fijowave tworzy rozwiązania i produkty pozwalające klientom zdalnie zarządzać swoją infrastrukturą teleinformatyczną: komputerami, centralkami telefonicznymi, urządzeniami sieciowymi, terminalami multimedialnymi. Flagowy produkt irlandzkiej firmy to Fijoport, został on wdrożony m.in. przez firmę z grupy BT, która zajmuje się utrzymaniem infrastruktury klientów BT. Device Smart (www.device-smart.com) - Device Smart oferuje platformę software'ową pozwalającą na zdalne zarządzanie infrastrukturą: systemami dostępowymi, BMS, systemami HVAC. Jednym z partnerów biznesowych Device Smart jest firma Bilfinger, zajmująca się outsourcingiem utrzymania ruchu w firmach przemysłowych. Wattics (www.wattics.com) - Wattics zajmuje się kontekstową analizą zużycia energii elektrycznej i na bazie tych analiz pomaga firmom ograniczać koszty zużycia energii. Rozwiązanie Wattics jest także wykorzystywane w projektach ESCO, gdzie konieczne jest szczegółowe monitorowanie oszczędności po dokonaniu modernizacji infrastruktury. SELC (www.selc.ie) - SELC dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu smart grid dla gmin i miast, pozwalające miastom oferować mieszkańcom i firmom nowe usługi. Firma zrealizowała wiele takich przedsięwzięć w modelu finansowym ESCO. SELC bierze także udział w projekcie budowy infrastruktury smart grid dla Kopenhhagi, jest to najbardziej zaawansowana inicjatywa tego typu w Europie. Seminar "Irish smart energy, smart grid, M2M and ESCO solutions - case studies, applications, market trends, sectoral solutions" Hotel Westin, Jana Pawła II 21, 19 maja, godz. 9.00-16.00 Register on www.m2m.evenea.pl to attend a seminar organized by Enterprise Ireland where Irish providers will present their solutions from such areas as: - implementing intelligent systems for energy consumption, infrastructure management and analysing data to optimize energy profiles of buildings - developing innovative energy-related value added services in cooperation with utilities, ESCOs, IT integrators, telecommunication companies - M2M systems for telecommunication and IT infrastructure management - smart grid systems implementations in public sector in ESCO model AGENDA 9.00 Registration and coffee 9.30 - official opening by minister Gerald Nash, Ambassador of Ireland Gerard Keown and Enterprise Ireland's Warsaw office director Mike Hogan 09.50 - Bartosz Siepracki, consultant Enterprise Ireland How climate and technology drive smart energy growth on the Green Island 10.10 - Mike O'Keeffe, Fijowave (www.fijowave.com) M2M projects and remote ICT infrastructure management - British Telecom case study. 10.35 - Maciej Skrzyniarz, Cylon (www.cylon.com) Cloud + analytics + building automation system = Active Energy platform by Cylon. 11.00 - Garvan Quish, Device Smart (www.device-smart.com) Software platform for remote infrastructure management - Bilfinger case study. 11.30 - Coffee brek 11.45 - Wattics (www.wattics.com) Actionable energy insights - ESCO case studies. 12.15 - Sean Noone, SELC (www.selc.ie) Smart grid implementations in cities in ESCO model. 13.00 - Wrap-up, lunch and individual meetings Seats are limited and registration is pre-qualified via www.m2m.evenea.pl In case of questions please contact bartosz.siepracki@enterprise-ireland.com

More Events In

 15 December, Thursday