INTERNATIONAL MUSIC & POETRY FEST

 16 May
 Fuzine, Croatia
  - <> - -
 Damir Maras
UDRUGE: „PJESNICI BEZ GRANICA“ i „ART-KLUB G.K.“ u suradnji sa HKD Rijeka i KUPP Križevci objavljuju N A T J E Č A J izvođačima i autorima za nove skladbe i poeziju (pjesme) za festival „Music & Poetry fest“ - Fužine 16.05.2015. Prijava treba sadržavati: A) ZA SKLADBE : - tekst skladbe - finalnu studijsku snimku i matricu skladbe - biografiju izvođača, imena autora teksta, glazbe i aranžmana - kontakt osobu, adresu, broj telefona, e-mail Rok za podnošenje prijava je 15.04.2015. g., a iste treba poslati putem pošte na slijedeću adresu: KUU „Art-klub G.K.“, Kolibice II /10 , 51322 Fužine. Ili na e-mail: Kontakt osoba: Marinko Franković , +385 91 645 3990 , marko.frankovic@gmail.com Autori slanjem skladbe jamče njezinu originalnost Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove ne plaća se honorar Organizator će izdati skladbe sa festivala na CD-u, te iste promovirati na radijskim postajama pokrovitelja festivala. Tri prvonagrađene skladbe od strane ocjenjivačkog suda očekuju vrijedne nagrade. Sva ostala pitanja regulirana su posebnim Pravilnikom festivala, koji je dostupan na stranicama Općine Fužine i T.Z. Fužine B) ZA POEZIJU: : - 1-3 pjesme pisane na A4 formatu s max. 32 reda uključujući i prorede, svaka u 2 primjerka, od kojih će jedna biti izabrana za sudjelovanje na festivalu. - Radovi pisani na dijalektu ili stranom jeziku moraju sadržavati prijevod na hrvatskom jeziku - biografiju autora (izvođača) - kontakt osobu, adresu, broj telefona, e-mail Rok za podnošenje prijava je 15.04.2015.g., a iste treba poslati putem pošte na slijedeću adresu: Udruga „Pjesnici bez granica“, Lič 48, 51323 LIČ. Kontakt osoba: Damir Maras, +385 91 200 9817, ili na e-mail marasdamir@yahoo.com Autori slanjem pjesme jamče njezinu originalnost. Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove ne plaća se honorar Tri prvonagrađene pjesme od strane ocjenjivačkog suda očekuju vrijedne nagrade . Sva ostala pitanja regulirana su posebnim Pravilnikom festivala, koji je dostupan na stranicama Općine Fužine i T.Z. Fužine N A G R A D E: Za skladbe: 1. Snimanje pjesme u studiju „Music atellieur David“ i nastup na Radio GK i radio postajama, pokroviteljima festivala DIREKTNO SUDJELOVANJE NA FESTIVALIMA MARKO POLO FEST -Korčula DARFEST-Daruvar Zlatne Note- Križevci, Festival zabavne glazbe A možda i još nekima 2. Snimanje pjesme za Karaoke i gostovanje na Radio GK i radio postajama, pokroviteljima festivala 3. Gostovanje na Radio GK i radio postajama, pokroviteljima festivala Svi izvođači na festivalu dobit će uz prigodan poklon i CD snimke festivala. Za poeziju: 1. Objava zbirke u digitalnom tisku i gostovanje na Radio GK i radio postajama, pokroviteljima festivala 2. Ilustracija zbirke ( do 5 poglavlja i naslovnica ), gostovanje na Radio GK i radio postajama, pokroviteljima festivala 3. Gostovanje na Radio GK i radio postajama, pokroviteljima festivala Sa štovanjem, vlasnik licence i direktor festivala Damir Maras http://www.fuzine.hr/ http://www.fuzine.hr/ http://www.tz-fuzine.hr/view.asp?p=220&c=5

More Events In

 15 December, Thursday