INTENSIV COMPASSION WORKSHOP - Advanced Mindfulness - Oplev og Udlev dine naturlige indre ressourcer af overflod

 04 June
 København
  - - -
 Oprindelig Mindfulness/Ved Jeanne Torres
INTENSIV COMPASSION WORKSHOP - Advanced Mindfulness - Oplev og Udlev dine naturlige indre ressourcer af overflod – FINDES DER EN UNIVERSIEL-NØGLE - EN "MASTERKEY" TIL LIVSSTYRKE OG LIVSGLÆDE? FÅ NØLGLEN TIL DINE INDRE NATURLIGE RESSOURCER Væk din Selvmedfølelse (Selvforståelse), Selvkærlighed (Selvaccept), og Taknemmelighed (Selvindsigt). Og opdag at livet udspringer og flyder netop fra din klare, stærke og kærlige indre kærne. ------------------------------------------------------------------------- Selvmedfølelse - Selvkærlighed - Taknemmelighed (COMPASSION) Søndag 4 Juni kl. 10 -17 pris 550,-kr - Par 900,-kr (Studerende og pensionister 400,- kr) Tilmeld dig på jeannetorres@live.dk ------------------------------------------------------------------------------ Ved praktisering af Mindfulness, via Taknemmelighed, Selvmedfølelse og derfra Selvkærlighed, har vi tilgang til det fulde fundament for ”Selfcompasssion”. Vi vil opleve at kunne slippe vore tyngde og smerte i livet som, tomhed, ensomhed, usynlighed, trangen til overengagement, overpræstation overperfekthed, vores skyhed, nervøsitet og indgroede roller, som den stille - generte - iltre - opfarende- You name it - pige/dreng, mand/kvinde. Når vi kommer i tæt kontakt med vore naturlige behov og evner for egenomsorg på det dybere hjerteplan, kan vi åbne døren helt til vore undertrykte og fortrængte menneskelige ressourcer. Vi finder tilbage til, og frigiver vore indre uforløste egenskaber og potentialer som mennesker. Vi oplever herfra tilstanden af være i en indre ny rigdom, at være kommet i reel kontakt med vore livgivende ressourcer, og lander i følelsen af overflod på vore indre og dybere menneskelige planer, - dette opleves som stærk og savnet kontakt til vor dybere essens. Når vi opnår kærlig kontakt til vor selvnedvurdering,- der ofte fortæller os at vi er uværdige til kærlighed og accept, på et underforstået og uudtalt plan-, vil vi ophøre med at afskrive vore gode egenskaber, og stoppe med at klamre os til vore svagheder og mangler, som vi ofte gør, både på vort ubevidste og bevidste plan. WORKSHOPPEN VIL VÆRE FOR DIG DER...... 1. Der ønsker at opleve hvordan du opnår større bevidsthed på dine automatiske tankemønstre, følelser og handlinger.,- og specifikt på dine ubevidste mentale loops der fjerner dig fra selvkærligheden. 2. Dig der længes efter en meditations - og opmærksomheds træning der vil udvide dine muligheder for at leve dit liv efter dine klareste bevidste valg af idealer og værdier. 3. Dig der ønsker at blive styrket i din mentale robusthed fra en "selv" tillidsskabende indre oplevelse af ro og nærvær både med dig selv og med andre. 4. Dig der ønsker at opbygge en rummelig, medfølende og kærlig relation til dig selv og du få redskaber til en daglig meditations og opmærksomheds praksis. 5. Dig der specifikt ønsker et særligt fokus på Compassion motivations delen i Mindfulness tilgangen. Du kan læse mere om emnet her: https://oprindeligmindfulness.wordpress.com/…/3-karuna-kae…/ --------------------------------------------------------------------------------- UDTALELSER FR ADELTAGERE (forkortet udgave) Jeg må sige den måde vi praktiserede Mindfulness virkelig bibragte mig noget mentalt. Jeg er i en langt mere fredfyldt balanceret tilstand, som ligesom har taget plads i mig. Jeg oplever virkelig stor med-følelse med mig selv, mennesker omkring mig, større forståelse, tålmodighed og kærlighed til mennesker og natur. Så Jeanne,- jeg vil give dig denne anerkendelse Du formåede at åbne mig til at mærke en essens, af et fundament af kærlighed. Jeg forstod, at jeg ikke er uelsket, som jeg har bygget mange historier op om. Hvorom alting er, er det jeg prøver at sige, at vi kom langt dybere end det jeg har lært ved andre meditations og Mindfulness kurser. Det du lærte os gav mening i den form, at det føltes i kroppen,- i sindet- Det satte aftryk. Det var ikke diffust i sit mentale aftryk. Det gav mening og man kan mærke at den autentiske tilgang til Mindfulness meditation, kan flytte noget mentalt i et menneske. Det kan være svært at udtrykke verbalt, det skal opleves.' jeg siger dig tak af hjertet for alt det du gav af dit hjerte til mig. Dorte Lund - Can Psych ------------------------------------------------------------------------------------- JEG ER FØRST "VÆRDIG" TIL KÆRLIGHED NÅR..... Ofte er vi aldeles ubevidste om de ustøttende og ressourcedrænende grundlæggende overbevisninger, vi har dybt i os, som endegyldige sandheder og sår i os selv.- Disse er ofte sået i os helt tilbage i vore tidligste år. Vi kan også bevidst have den indstilling, at vi skal udfylde alle ”hullerne” i vor karakter, før vi kan acceptere og elske os selv. – Hvis bare jeg var;- mere betænksom, mere gavmild, tyndere, smukkere, mere energisk, sundere, kvikkere. Du kan selv fylde dine ”jeg ville ønske jeg var, så kunne jeg elske mig selv” ind. Vi holder Selvkærligheden og alle andre former for kærlighed, både bevidst og ubevidst på afstand, da vi tror at vi skal leve op til både disse,- vore tydeligt formulerede udfordringer og "mangler", og ydermere, kan vi overbevise os selv om, vi skal have gjort op med vore psykiske ”skyggesider” før vi er værdige til både kærligheden til os selv, til at elske andre, og også til at modtage kærlighed. GLÆDE, KÆRLIGHED OG TAKNEMMELIGHED ER LANGT MERE END FLYGTIGE FØLELSER - DET ER TILSTANDE AF STORE KRÆFTER Ved en integreret oplevelse af Medfølelse, Selvaccept og Taknemmelighed kan opleve et liv, hvor vi føler os, sande og naturligt værdifulde, en følelse hvor vi hviler i den dybe indre tilstand af følelsesmæssig fylde og rigdom. Når vi føler vi har rigeligt og endda følelsesmæssig, overflod af det hele på mange planer, hviler vi i os selv, i vor oprindelige tilstand, af healende tilfredshed, glæde og taknemmelighed. Når vi oplever indre rigdom, og føler os som værdifulde mennesker vil vor tilstand naturligt smitte af på mennesker omkring os, og på vores forhold og relationer på alle plan. Fra dette hjertefundament, kan vi naturligt relatere til vor omverden via taknemmelighed og medfølelse, og ved denne tilgang og hjerte interaktion til vore medmennesker, vil vi fordybe denne tilstand endnu mere i os selv.. - herfra kan vi møde os selv, og andre, i et fundament af følelsesmæssig klarhed forståelse og stabilitet, i både medgang og modgang !!! DEN VESTLIGE KULTURS BARRIERE FOR AT OPLEVE Barrieren for denne afgørende oplevelse i og af os selv, via vor kærlighed til selvet,- er desværee særlig høj i Vesten. Forskning viser os, i vor Vestlige kultur ligger vi meget højere end i de sydøstasiatiske lande, som Thailand og Tibet, når der forskes i parametre som selvnedvurdering og manglende selvaccept. Til modsætning- viser disse kulturer radikalt højere selvaccept, taknemmelighed til livet, og kærlighed til selvet. Denne tilgang til sig selv som individer, og til det dybere ”selv”, er fundamenteret i den naturlige tilgang til deres Mindfulness traditioner, (specifikt tilgangen til Selvmedfølelse- Selvkærlighed og Taknemmelighed bevirker en radikalt mindre udbredelse i denne kulturen, af manglende selvaccept, generel utilfredshed, stress, depression og manglende virke og livslyst. FÅ NØGLEN TIL DIN LIVGIVENDE SELVKÆRLIGHED OG MED DIG ----------------------------------------------------------------------------------- Intensiv Compassion Workshop Selvmedfølelse - Selvkærlighed - Taknemmelighed Søndag 4 Juni kl. 10 -17 pris 550,-kr - Par 900,-kr (Studerende og pensionister 400,- kr) Kulturhuset Jemtelandsgade 3 2300 københavn S Tilmeld dig på jeannetorres@live.dk Varme hilsener Jesanne - Clearing Caring and Sharing

More Events In

 15 December, Thursday