InnovatieAcademie Voka Explore - Systeemdenken - Impact van macrotrends op uw onderneming

 29 May
 Voka Oost-Vlaanderen
 Lammerstraat 18 - 9000 - Gent - Belgium
 Jong Voka Oost-Vlaanderen
Eureka! Er ontsproot zonet een briljante uitvinding aan uw brein! Dat is al het halve werk, niet? Helaas is een goed idee geen garantie op succes: tussen de ontwikkeling van een concept en het behalen van profit met een innovatie, ligt immers een lange weg. Als Ondernemer wordt u beïnvloed door verschillende trends in een glocaliserende economie. Hoe kan u hiermee omgaan? Hoe stemt u uw bedrijfsstrategie hierop af? Weet u wie uw stakeholders zijn en hoe u met hen in dialoog kan gaan? Hoe kan u uw nieuwe ideeën in productie brengen? Het juridische kader voor nieuwe samenwerkingsmodellen en het beschermen van uw kennis? Hoe vermarkten we deze nieuwe concepten? Met deze InnovatieAcademie loodsen wij u hier doorheen in 6 sessies. Deze kan u elk apart of als één traject volgen. Sessie 1: Systeemdenken – Impact van macrotrends op uw onderneming Mario Fleurinck daagt u uit met originele gedachten, prikkelende ideeën en kritische beschouwingen tot een indringende reflectie op het systeem waarbinnen u vandaag onderneemt. Inspiratie en twijfel die uw denken uitdagen en nopen tot nadere beschouwing, maar ook kunnen aanzetten tot actie. Het is van belang om als ondernemer ‘trage vragen’ te blijven stellen en kritisch te reflecteren op wereldwijde ontwikkelingen. Hoe zorgt u in de toekomst voor waardecreatie? Hoe ziet die visie er dan uit? Wat betekent het precies om planetair te denken? Wat is de rol van The Internet of Things? Maar vergis u niet, dit is een praktische workshop waarin u samen antwoorden zoekt op maatschappelijke, economische en digitale invloeden op uw onderneming. Trainer Mario Fleurinck, voormalig CEO van Melotte en Oprichter van het opensource digital manufacturing ecosysteem InnoCrowd

More Events In Gent

 22 October, Saturday
 Gent
 15 March, Wednesday
 Gent
 09 November, Wednesday
 Gent
 21 October, Friday
 Gent
 12 January, Thursday
 Gent