INFORMANTER SÖKES TILL INTERVJUSTUDIE OM UTSATTHET FÖR HATBROTT BLAND STUDENTER

 01 June
 Malmö, Sweden
  - <> - -
 Utsatthet och Upplevelser av Hatbrott
Under höstterminen 2014 genomfördes en stor enkätundersökning om utsatthet för hatbrott bland studenterna på Malmö högskola. Under våren 2015 genomfördes intervjuer med studenter som utsatts med syfte att ge en fördjupad bild av hur hatbrott definieras och vilka konsekvenser de får för de som utsätts. De vanligaste formerna av hatbrott är verbala kränkningar eller hot. Jag är djupt tacksam för alla de berättelser jag har fått ta del av, både från intervjudeltagare såväl som alla de studenter som tog sig tid att besvara vår enkät. Däremot behöver jag komma i kontakt med fler personer för att ge en rättvis bild av hur utsattheten för hatbrott bland studenter upplevs och yttrar sig. Studien riktar sig till personer som är eller har varit student på Malmö högskola. Jag vill särskilt komma i kontakt med - Personer med asiatisk bakgrund som utsatts för främlingsfientliga hatbrott - Cis-kvinnor och transpersoner som utsatts för homofoba, bifoba, och/eller transfoba hatbrott En intervju tar ungefär 1 timme. Deltagare är givetvis anonyma, kan avbryta sin medverkan när som helst (även efter att intervjun påbörjats) och behöver inte svara på frågor om saker man inte vill prata om. Om du är intresserad av att delta är du varmt välkommen att kontakta mig över mail på hatecrime@mah.se, eller telefon 073 66 75 492. Mer information om utsatthet för hatbrott finns på Brottsförebyggande Rådets hemsida: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/hatbrott.html Jag som genomför intervjuerna heter Mika Andersson är doktorand på Institutionen för Kriminologi på Malmö högskola. Jag har min akademiska bakgrund i mänskliga rättigheter och kriminologi. Tidigare har jag varit ideellt aktiv för RFSL-ungdom, en organisation som arbetar för HBT-personers rättigheter. Jag har arbetat på Institutionen för Kriminologi sedan vårterminen 2012, först som forskningsassistent och sedan som lärare. Under våren 2013 började jag och Caroline Mellgren (Institutionen för Kriminologi, Dr. och studierektor) planera forskningsprojektet ”Utsatthet och Upplevelser av Hatbrott”. Numera är jag doktorand inom projektet och skriver min avhandling om hatbrott.

More Events In

 15 December, Thursday