Infoavond visie, werking en locatie van een nieuwe basisschool in Pepingen

 20 May
 Mong Blok
 Ninoofsesteenweg 28 - 1670 - Pepingen - Belgium
 Wendy Boelens
Leren kan ook anders … vreugdevol naar school! http://degoudsbloem.wix.com/basisschool Programma infoavond: deel 1: visie en werking deel 2: nieuwe info schoolgebouw en gemeente Bij De Goudsbloem vertrekken we vanuit het welzijn van elk kind. Een kind dat zich goed voelt in zijn vel, zal veel gemakkelijker iets opnemen. Hiervoor is een veilige geborgen omgeving nodig, zodat elk kind vertrouwen kan ontwikkelen in zichzelf en de andere. Vanuit deze invalshoek beogen wij een vorm van onderwijs waarin elk kind de kans krijgt zijn unieke talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. Iedereen is anders en dus ook het ontwikkelingspad. We werken samen met het Ministerie van Onderwijs zodat we erkend en gesubsidieerd worden. We horen dus tot de niet-confessionele vrije gesubsidieerde basisscholen. We gebruiken de gewone reguliere doelen en leveren diploma’s af waarmee je kan doorstromen naar het secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO,…). Inschrijving via FB of wendyboelens@mail.be Volgend infomoment: oktober 2015 Wendy Boelens (coördinator), Els Marcelis (zorgcoördinator), Carla Vanschoelant (administratieve kracht), Griet Mertens en Geert Lampaert (eigenaars van het gebouw).

More Events In Pepingen

 25 February, Saturday
 Pepingen
 01 November, Tuesday
 Pepingen
 22 October, Saturday
 Pepingen
 18 February, Saturday
 Pepingen
 28 October, Friday
 Pepingen
 11 November, Friday
 Pepingen