III. ročník Voříškiády Opava

 13 June
 Opava, Czech Republic
  - <> - -
 Daniel Štěpánek
Základní kynologická organizace č. 192 Opava pořádá 13.6.2015 - III. Ročník „Voříškiády Opava“ , Městské sady v areálu ZKO Opava naproti útulku, těšíme se na Vás. Pro voříšky a pejsky bez průkazu původu Platba přihlašovacího poplatku na účet: 8618802001/5500 VS: 192 do poznámky příjemci uvést: jméno a příjmení Vstupné pro vystavovatele: 100,-Kč do 10.6.2015, po 10.6.2015, případně na místě 150,-Kč, OČKOVACÍ PRŮKAZ S SEBOU !!!! Vstupné pro diváky: 50,-Kč Program: 7:30-8:30 Prezence účastníků 8:30 Slavnostní zahájení 9:00 Soutěžní program - výstava psů - překážková dráha - volná disciplína 11:00-11:30 Předvedení poslušnosti s komentářem 11:30-12:00 Ukázka obran 12:00-13:00 Přestávka (občerstvení) 13:00-15:00 Dokončení soutěží 15:30 Vyhodnocení Přijít může kdokoliv se svým pejskem. Není potřeba žádných zkušeností s vystavováním nebo dovednosti v poslušnosti. Pejsek se jen projde v kruhu se svým páníčkem, nechá se prohlídnout rozhodčím a bude hodnocen jeho jedinečný vzhled (žádné předpisy a standardy ) PŘIJĎTE SE POBAVIT, ZASOUTĚŽIT SI A STRÁVIT PŘÍJEMNÝ DEN MEZI NÁMI TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ ! „Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sám sebe a zarmoutí vás jen tehdy, když odejde do psího nebe“. Josh Billings na základě zákona č.77/2004 ze dne 21. ledna 2004 se Voříškiády nemohou zúčastnit kupírovaní psi text přihlášky zkopírujte do wordu, případě emailu a zašlete na kontaktní email. Voříškiáda Opava 2015 konaná dne 13.6.2015 na kynologickém cvičišti ZKO č.192 Opava P Ř I H L Á Š K A Pes * voříšek -- pes bez PP Jméno:……………………………………... Věk psa ( u nalezenců přibližný)………….. Pohlaví:……….pes* - fena*………………. Plemeno:…………………………………… ( u voříšků z jakého křížení vzešli) Výška v kohoutku:…………………………. * nehodíci se škrtněte Majitel Jméno a příjmení:…………………………… Rok narození:……………………………….. Adresa:……………………………………… E-mail:……………………………………….( nebude zveřejněno) Telefon:………………………………………( nebude zveřejněno) Zaškrtněte kategorii a soutěž, které se zúčastníte.* (pouze jednu kategorii pro jednoho psa,zároveň se pes může zúčastnit zvláštní kategorie Dítě a pes a soutěží bez omezení) Hlavní kategorie: * Voříšci psi do 40 cm * Voříšci psi nad 40 cm * Voříšci feny do 40 cm * Voříšci feny nad 40 cm * Psi bez PP do 40 cm * Psi bez PP nad 40 cm * Feny bez PP do 40 cm * Feny bez PP nad 40 cm * PES JUNIOR ( pro štěňata od 4-18 měsíců bez rozlišení pohlaví) * VETERÁN ( psí senioři nad 8 let bez rozlišení pohlaví) Zvláštní kategorie * Dítě a pes ( věk dítěte 0-10 let) Dítě a pes ( věk dítěte 11-15 let) * Jméno soutěžícího dítěte:………………………věk:……………. Soutěže Volná disciplína Překážková dráha Nejkrásnější pár ( nemusí jít o pejsky jednoho majitele,nezáleží na plemeni,velikosti ani pohlaví) Všichni soutěžící budou zařazeni do volby “Psa sympaťáka“, kterého zvolí účastníci a návštěvníci voříškiády. Přihlášku zaslat na email: stepanek@bnet-internet.cz Datum:……………………………Podpis:……………….. Provedením přihlášení písemně či po internetu souhlasíte ze zpracováním poskytnutých osobních údajů a to zejména pro vyřízení přihlášky a pro další účely spojené s touto konkrétní akcí,pořadatelem akce na dobu neurčitou.Též souhlasíte se zpracováním osobních údajů prostřednictvím pověřených třetích osob(např. veterinární kontrola, sponzoři akce v případě výhry…) a s předáním údajů jiným správcům.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.Máte právo souhlas písemnou formou odvolat,právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu,jakož i další práva dle § 21 zák.č.101/200 Sb.,zejména právo požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.

More Events In

 15 December, Thursday