III LO Gdynia leci na Finały Światowe Odysei Umysłu // III LO Gdynia goes to Odyssey of the Mind World Finals

 19 May
 Michigan State University
 Michigan State University - 48824 - East Lansing - United States
 III LO Gdynia Odyseja Umysłu
(English version below) Kochani Zwracamy się do Was w imieniu drużyn Odysei Umysłu z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs, mający za zadanie rozwijać zdolności pracy w grupie oraz umiejętność twórczego myślenia. Nasza szkoła bierze udział w tym konkursie od wielu lat, osiągając w nim najwyższe, międzynarodowe sukcesy. Ostatnie pół roku było dla nas czasem ciężkiej pracy nad rozwiązaniem wybranych przez nas problemów długoterminowych w ramach Odysei. Nasz wysiłek doceniono: drużyny licealna w Finałach Ogólnopolskich zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej uzyskując tytuł Mistrzów Polski, a drużyna gimnazjalna zdobyła prestiżową nagrodę Ranatra Fusca, przyznawaną za wybitną kreatywność wyłącznie w sytuacji jednomyślności oceny sędziowskiej. Uzyskane wyniki dają nam możliwość reprezentowania naszej szkoły, miasta i kraju na Finałach Światowych, które odbędą się w dniach 19-24.05.2015r. na Michigan State University w East Lansing, USA. Zmobilizowani sukcesem, czynimy wszelkie starania, aby zostać laureatami również w tegorocznych Finałach Światowych. Jednak największą barierą, której sami nie jesteśmy w stanie pokonać, jest sfinansowanie przedsięwzięcia. Koszty przelotu i udziału w konkursie są bardzo wysokie, dlatego zwracamy się do Was z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania naszej drużyny. Przewidujemy obecnie, że całkowity koszt naszego wyjazdu dla 18 osób (14 członków drużyny oraz czterech trenerów) wynosi ok. 150 tysięcy złotych. Wierzymy, iż nawet dzięki drobnym kwotom, przekazanym przez sponsorów i sympatyków, nasi reprezentanci zyskają szansę udowodnienia, że Gdynia i Polska na stałe wpisały się do ścisłej czołówki Odysei Umysłu, a młodzi Polacy potrafią w kreatywny sposób rozwiązywać nieszablonowe problemy. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt z trenerami drużyn, których dane podajemy poniżej: Radosław Grabicki, +48 667 204 112 Jan Czerwonka, +48 695 216 350 Więcej informacji o programie Odyseja Umysłu znajdą Państwo na stronie www.odyseja.org. Jak można nam pomóc? - wpłatą nawet najdrobniejszej sumy pieniędzy - wzięciem udziału w tym wydarzeniu i zaproszeniem znajomych - podaniu informacji dalej - może znacie kogoś kto będzie mógł nas wesprzeć, niekoniecznie finansowo - trzymać kciuki za organizację wyjazdu i przygotowania do konkursu :) Jeśli zdecydujecie się Państwo pomóc rozwinąć skrzydła naszej zdolnej i entuzjastycznej młodzieży, prosimy uprzejmie kierować wpłaty na konto Fundacji Odyseusze Gdyńskiej Trójki KRS 0000507710, nr konta: 57 1090 1098 0000 0001 2317 0992 z dopiskiem „Drużyny Odysei Umysłu USA”. //////////////////////////////////////////////// Dear All We are addressing you on behalf of the Odyssey of the Mind teams from the Third High School in Gdynia. Odyssey of the Mind is an international competition, with the goal to develop the ability to work in groups and creative thinking skills. Our school has been taking part in the competition for twenty years so far, reaching the highest international successes. The last half of the year was a hard time for us to work on a solution of our long-term problems within the Odyssey. Our efforts were appreciated: in the National Finals high school team took the first place in their age division with the title of Polish Champions, and the secondary school team won the prestigious Ranatra Fusca Award for outstanding creativity, given by the unanimous vote of the judges. The results gave us the opportunity to represent our school, town and country at the World Finals, which will be held on 19-24/05/2015 at Michigan State University in East Lansing, USA. Encouraged by our school successes, we are making every effort to be the winners in this year's World Finals. However, the biggest barrier, which we are not able to overcome, is financing the project. Flights and the competition costs are very high, which is why we turn to you with a request to consider the possibility of financing our team. We now estimate that the total cost of our trip for 18 people (14 team members and four coaches) will approximately amount to 150,000 zl (45 000 $). We believe that even small amounts provided by sponsors and fans will suffice and our representatives will get a chance to prove that Gdynia and Poland place themselves as the forefront of the Odyssey of the Mind competition, and young Poles will manage to solve any non-standard problems in a creative way. If you have questions or concerns, please contact the coaches of the teams whose contact details are given below: Radoslaw Grabicki, +48 667 204 112 Jan Czerwonka, +48 695 216 350 For more information about Odyssey of the mind please visit: www.odysseyofthemind.com How can you help us: - donate money, even the smallest amounts - join the event and invite your friends - spread the information - perhaps someone you know will be able to help us, not necessarily with money - cross your fingers and wish us luck for our trip and preparations for World Finals :) If you decide to help spread the wings of our talented and enthusiastic young people, kindly transfer a deposit to our foundation account: Fundacja Odyseusze Gdyńskiej Trójki KRS 0000507710 Account number: 57 1090 1098 0000 0001 2317 0992 with the note "Odyssey of the Mind Teams USA", BANK ZACHODNI WBK S.A.SWIFT: WBKPPLPP, IBAN: PL57109010980000000123170992

More Events In East Lansing

 10 January, Tuesday
 East Lansing
 04 February, Saturday
 East Lansing
 13 November, Sunday
 East Lansing
 06 April, Thursday
 East Lansing