III. KoraújkorÁSZ Doktori Konferencia

 26 May
 ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár
 Múzeum krt. 6-8. I. em. 115-117. - 1088 - Budapest - Hungary
 Bodnár-Király Tibor
III. KORAÚJKORÁSZ DOKTORI KONFERENCIA A konferencia helye és időpontja: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. I. em. 115. 2015. május 26–27. (kedd–szerda) MÁJUS 26. KEDD Megnyitó 10.00–10.15: Dr. Erdődy Gábor rektorhelyettes, az ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola vezetője 1. SZEKCIÓ: POLGÁRI GONDOLKODÁS ÉS TÖRTÉNETI EMLÉKEZET Elnök: Dr. Kontler László (Central European University, Department of History) 10.15–10.40: Palotás György (SZTE): Az 1536-os év a János-párti Verancsics Mihály történeti munkájában 10.40–11.05: Erdős Zoltán (ELTE): Történeti emlékezet és nemzeti identitás a magyar puritán irodalomban 11.05–11.30: Illner Balázs (ME): A polgári politikai irodalom egy műfaja, a Rathspredigt 11.30–11.55: Bodnár-Király Tibor (ELTE): „[…] a’ kinek tudománya vagyon, annak semmi szüksége nintsen, minden földi királyoknál gazdagabb” – A tudomány(ok) szerepe Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című művében 12.00–13.00: ebédszünet 2. SZEKCIÓ: MŰVELŐDÉS ÉS KÖZÉLET Elnök: Dr. Fazekas István (ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) 13.00–13.25: Ugry Bálint (ELTE): Batthyány Kristóf nemes inasa Firenzében: 17. századi utazók művészeti érzékének, esztétikai ízlésének és műveltségének kérdéséhez 13.25–13.50: Virovecz Nándor (ELTE): Új szempontok a Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról... keletkezésének körülményeihez 13.50–14.15: Dóbék Ágnes (PPKE): Történeti jellegű munkák egy főpapi hagyatékban (1765) 14.15–14.30: szünet 3. SZEKCIÓ: SZÖVEG ÉS NYELV PARAFRÁZISAI A KORA ÚJKORBAN Elnök: Dr. Balogh Piroska (ELTE BTK, XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) 14.30–14.55: Kocsis Zsuzsanna (ELTE): A nyelvtudomány segédtudományi szerepéről a történelmi kutatásokban, különös tekintettel a missziliskutatásra 14.55–15.20: Egerer Lilla (ME): Gúnynevek és anagrammák két 17. századi hitvitában 15.20–15.55: Sörös Erzsébet Borbála (SZTE): Verancsics Antal levelezésének újragondolása Fogadás MÁJUS 27. SZERDA 4. SZEKCIÓ: TEST – BESZÉD Elnök: Dr. Novák Veronika (ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék) 9.00–9.25: Bence Áron (ELTE): Kannibalizmus és boszorkányság kapcsolata a 16. századi tupi-reprezentációk fényében 9.25–9.50: Varga Mónika (ELTE): „Tudom boszorkánynak lenni elsőbben szavára nézve” – Kontextus, értelmezés és újraértelmezés boszorkányperekben 9.50–10.15: T. Ládonyi Emese (ELTE): A bába- és dajkaválasztás párhuzamai a 17. századi magyarországi főúri gyakorlatban 10.15–10. 30: szünet 5. SZEKCIÓ: POLITIKA ÉS HÍRÁRAMLÁS A KORA ÚJKORBAN Elnök: Dr. G. Etényi Nóra (ELTE BTK, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) 10.30–10.55: Kardos Tímea (PPKE): Thököly Imre és az 1683-as kassai országgyűlés 10.55–11.20: Törtei Renáta (PPKE): Emerico Tekeli, avagy egy magyar gróf a spanyol forrásokban 11.20–11.45: Péter Krisztina (ELTE): Hírek a svájci–görög határról 11.45–12.10: Szabados János (SZTE): Habsburg–oszmán kommunikáció a 17. század derekán – A császári futárok szerepe Johann Dietz példáján keresztül 12.10–13.10: ebédszünet 6. SZEKCIÓ: TÁRSADALMI STRATÉGIÁK ÉS TANÍTÓRENDEK A KORA ÚJKORBAN Elnök: Dr. Forgó András (PPKE BTK, Újkori Történeti Tanszék) 13.10–13.35: Barta M. János (ELTE): Csáky István és Rottal János levelezése (1660–1674) 13.35–14.00: Szemethy Tamás (ELTE): A patrónus-kliens viszony jelentősége a Luzsénszky család bárói címadománya kapcsán 14.00–14.25: Pataki Katalin (CEU): Ferencesek a jozefiánus egyházpolitika szolgálatában 14.25–14.50: Szekér Barnabás (ELTE): Egy 18. század végi tanítórendi ház gazdálkodása Zárszó: Dr. Forgó András Könyvbemutatók 15.15–16.15: T. Orgona Angelika: Unikornisok Tündérországban. A ruszkai Kornisok Erdélyben (1546 k.–1648) A kötetet bemutatja Dr. Oborni Teréz (ELTE, MTA BTK TTI) Varsányi Krisztina: „Hírlik, hogy Bethlen...”. Bethlen Gábor fejedelem a Német-római Birodalom korabeli nyilvánossága előtt német nyelvű nyomtatványok tükrében A kötetet bemutatja Dr. Kármán Gábor (MTA BTK TTI) Zárófogadás Hivatalos email cím és honlap: koraujkorasz3@gmail.com https://koraujkorasz.wordpress.com/

More Events In Budapest

 12 November, Saturday
 Budapest
 10 November, Thursday
 Budapest
 29 October, Saturday
 Budapest