II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśń i bajka - udział w rozwoju dziecka”

 26 May
 Uniwersytet Śląski WEiNoE w Cieszynie
 ul. Bielska 62 - 43 - 400 - Cieszyn - Poland
 Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej
Koło Edukacji Międzykulturowej działające na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach ma zaszczyt zaprosić P.T. Studentów i Doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych różnych kierunków humanistycznych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Baśń i bajka - udział w rozwoju dziecka. Konferencja jest skierowana do studentów pedagogiki, psychologii, etnologii, filologii polskiej oraz innych kierunków humanistycznych, nauczycieli oraz rodziców. Tematem przewodnim konferencji będzie przypomnienie dużej wartości baśni i wywodzącej się z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, będziemy przyglądać się bajce z różnych perspektyw badawczych: pedagogicznej, psychologicznej, etnologicznej i filologicznej, próbując uchwycić jej fenomenologiczne meritum z punktu widzenia terapii. Zgłoszenia do czynnego udziału w sesji plenarnej i posterowej przyjmujemy do 16 maja 2015 r., w przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów. Opłata konferencyjna: Studenci 30 zł Doktoranci, adiunkci 50 zł Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przesłana do 17 maja 2015 r. Opłatę konferencyjną należy uiścić na przesłany numer konta w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu referatu/posteru. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegu. Formularz zgłoszeniowy (link poniżej) prosimy przesyłać na adres: lmatusiak@us.edu.pl https://www.dropbox.com/s/8x6vuzvx8dqnb1q/ankieta%20ucz.bajka_basn.docx?dl=0 Kontakt z Organizatorami: dr hab. Barbara Grabowska Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań barbara.grabowska@us.edu.pl Łukasz Matusiak Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej lmatusiak@us.edu.pl tel. 534-122-006 Informacja o możliwości rezerwacji noclegu na terenie kampusu Wydziału: http://www.student.us.edu.pl/akademiki-us-cieszyn http://www.us.edu.pl/zajazd-academicus-cieszyn

More Events In Cieszyn

 29 October, Saturday
 Cieszyn
 27 November, Sunday
 Cieszyn
 05 January, Thursday
 Cieszyn
 07 December, Wednesday
 Cieszyn