I Visegrad Photobook Forum

 05 June
 Art_Inkubator
 ul. Tymienieckiego 3 - 90-365 Łódź - Łódź - Poland
 Paper Beats Rock
[Please scroll down for English] PL - http://paperbeatsrock.org/index.php/vpf/ EN - http://en.paperbeatsrock.org/index.php/vpf/ Visegrad Photobook Forum 5-6.06.2015 r. Targi/Spotkania/Forum Paper Beats Rock we współpracy z partnerami z krajów V4 przygotowało I Wyszehradzkie Forum Fotoksiążki - wydarzenie mające na celu wzajemne poznanie i zacieśnienie współpracy między środkowoeuropejskimi wydawcami i artystami skupiającymi się w swojej praktyce na publikacjach. Dwudniowe Forum odbędzie się w przestrzeni Photobook Club Poland na terenie Art Inkubatora w Łodzi i jest częścią towarzyszącą programu Fotofestiwalu 2015. To cykl spotkań prezentujących działania lokalnych scen, niezależnych wydawnictw i grup artystycznych parających się niskonakładowymi drukami, zinami i samizdatem. To także międzynarodowe targi udostępniające wybrany dorobek czterech krajów i indywidualne spotkania z ich reprezentantami. Zaproszeni goście to m.in. Casopis X (http://casopix.blogspot.com/) wraz z “Projektem Apart” (http://www.apartproject.sk/index) - Słowacja Galeria Fotograf (http://fotografgallery.cz/), “Fotograf Magazine” (www.fotografmagazine.cz), “Fotograf Festival” (http://fotografestival.cz/2014/) - galeria, magazyn oraz festiwal - Czechy, Galeria Igor Metropol (www.igormetropol.org), oraz nieformalne grupy artystyczne i wydawnicze: Csakoda (http://csakoda.hu/), Karate Zines (https://www.facebook.com/zineskarate), Hurrikan Press (https://www.facebook.com/hurrikanpress), Technologie und das unheimliche (http://www.technologieunddasunheimliche.com) - Węgry Udział kolejnych wydawców będziemy podawali za pośrednictwem strony internetowej oraz wydarzenia na facebooku. Program wydarzenia: Piątek, 5.06 (Targi są dostępne w godzinach 11:00-20:30) 11:00 - Otwarcie Forum 13:00 - 13:45 Prezentacja czeskiej sceny wydawniczej 14:00 - 14:45 Prezentacja słowackiej sceny wydawniczej 17:00 - 17:45 Spotkanie promocyjne trzeciego numeru periodyku “Normalizm” 18:00 - 20:00 Organic book production - panel z udziałem zaproszonych gości. Wraz z ekspertami zastanawiać się będziemy nad obecną sytuacją naszego rynku publikacji artystycznych oraz prognozami na przyszłość. Spróbujemy poznać modele działania, dystrybucji, pomysły na przyszłość i odpowiedzieć na pytanie: jak z nich skorzystać, czy i jak łączyć siły. 20:30 - Zamknięcie 1-go dnia Sobota, 6.06 (Targi są dostępne w godzinach 11:00-20:30) 12:00-12:45 Prezentacja polskiej sceny wydawniczej 13:00-13:45 Prezentacja węgierskiej sceny wydawniczej 20:00 - Zamknięcie forum 22:00 - Impreza kończąca Fotofestiwal 2015 [In English] Visegrad Photobook Forum 5-6th June, 2015 Show / Meeting / Forum Paper Beats Rock in collaboration with partners from V4 countries introduces Visegrad Photobook Forum – an event aimed at networking and building strong cooperaton between independent publishers located in Central and Southeastern Europe and artists, who as a part of their practice create books. The two-day long forum will take place in the Photobook Club Poland located in the Art Incubator in Lodz and is an event connected to the Lodz Fotofestiwal 2015. The event is planned as a series of presentation featuring work of local book scenes, publishers and informal groups who publish short run books or zines. The event will culminate in an exposition presenting selected publications from the V4 countries fueled by conversations with the representing artists. Invited guests feature, amongst others: Casopis X (http://casopix.blogspot.com/) together with “Project Apart” (http://www.apartproject.sk/index) - Slovakia Galeria Fotograf (http://fotografgallery.cz/), “Fotograf Magazine” (www.fotografmagazine.cz), “Fotograf Festival” (http://fotografestival.cz/2014/) – gallery, magazine and a festival – Czech Republic Galeria Igor Metropol (www.igormetropol.org) and affiliated groups: Csakoda (http://csakoda.hu/), Karate Zines (https://www.facebook.com/zineskarate), Hurrikan Press (https://www.facebook.com/hurrikanpress), Technologie Und Das Unheimliche (http://www.technologieunddasunheimliche.com) - Hungary Other participants will be revealed through our website (www.en.paperbeatsrock.org)and the facebook event ( https://www.facebook.com/events/1422683864702801/). Agenda: Friday, June 5th (The forum space will be open between 11:00 a.m. – 8:30 p.m.) 11:00 – Opening reception 13:00 – 13:45 – Presentation of Czech independent publishing scene 14:00 – 14:45 – Presentation of Slovak independent publishing scene 17:00 – 17:45 – Promotional event for the 3rd issue of Normalizm periodical. 18:00 – 20:00 – Organic book production – discussion panel featuring invited guests Experts will discuss upon the current situation of the independent and art book publishing market and will try to build prognosis for its future. We will attempt to uncover some of the modes of work, distribution, see what do the participants are planning for future and most importantly answer how to use the mechanisms under discussion and whether or not should we cooperate and join our powers. 20:30 – Closing of the first day. Saturday, June 6th (The forum space will be open between 11:00 a.m. – 8:30 p.m.) 12:00 – 12:45 Presentation of Polish independent publishing scene 13:00 – 13:45 Presentation of Hungarian independent publishing scene 15:00 – 15:45 Meeting with Krzystof Racon author of “Rura” photobook 20:00 – Closing of the second day 22:00 - Fotofestiwal 2015 Aſterparty

More Events In Łódź

 05 November, Saturday
 Łódź
 25 March, Saturday
 Łódź
 05 November, Saturday
 Łódź