„I. RÓZSA- ÉS GALAGONYAKONFERENCIA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN”

 29 May
 Szent István Egyetem - SZIE
 Páter Károly utca 1. - 2100 - Godollo - Hungary
 Füvészkert Klub
„I. RÓZSA- ÉS GALAGONYAKONFERENCIA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN” NEMZETKÖZI KONFERENCIA 2015. MÁJUS 29–30. GÖDÖLLŐ Időpont: 2015. május 29–30. Helyszín: Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 2100, Gödöllő, Páter K. u. 1. A konferencia nyelve: magyar és angol PROGRAM FŐVÉDNÖK / PATRON DR. FAZEKAS Sándor Földművelésügyi miniszter / Miniszter of Agriculture 2015. MÁJUS 29. PÉNTEK / 29th MAY 2015 FRIDAY 800–1430 Regisztráció / Registration KÖSZÖNTŐ / GREETING 830–900 KONFERENCIA MEGNYITÓ / CONFERENCE OPENING 900–915 HOFFMANN Rózsa: Természet és Iskola [Nature and School] PLENÁRIS ELŐADÁSOK / PLENARY LECTURES Elnök / Chairman: HELYES Lajos 920–940 BORHIDI Attila: A Rosaceae család taxonómiai helyzete a zárvatermők rendszerében. [The Taxonomic Position of the Rosaceae Family in the Angiosperm System] 940–1000 GÉCZI János: A rózsa jegye alatt. Az antropológiai nézetek kifejezése a különböző művelődéstörténeti időszakokban [Under the Sign of the Rose. Expressing Anthropological Viewpoints in Different Periods of Cultural History] 1000–1020 KEVEY Balázs: A magyarországi Alsó-Duna-ártér fekete galagonya-cserjései [The Black Hawthorn Scrubs of the lower Danube Region in Hungary] 1020–1040 SCHMIDT Peter A.: Species and Hybrids of Crataegus L. in Germany – an overview 1040–1100 SURÁNYI Dezső: A naspolya eredete és elterjedése [Origin and Dissemination of Medlar, Mespilus germanica L.] 1100–1120 TÖRÖK Péter: "Salve Rosa Pietatis" – A rózsa és Sárospatak kertművészete ["Salve Rosa Pietatis" – Roses and Sárospatak's Garden Art] 1120–1140 VÖRÖSVÁRY Gábor: Kultúrnövény vad rokonfajok változatosságának hasznosítása a növénynemesítésben [Utilization the Diversity of Crop Wild Relatives in Plant Breeding] 1140–1300 Ebédszünet / Lunch ELŐADÁSOK / LECTURES Elnök / Chairman: BORHIDI Attila 1300–1315 BERKI Imre – TELEKI Balázs: Erdők cserjeszintjének változása évtizedes léptékben [The Change of the Schrub Layer of Woodlands in the Scale of Decades] 1315–1330 BESE Gergő Péter: A pápák rózsája és a rózsafüzér [Popes’ roses and rosary] 1330–1345 BORI Zsuzsanna – DAOOD, Hussein – SEBESTYÉN Mária Magdolna – NAGY József – NEMÉNYI András – HELYES Lajos – KERÉNYI-NAGY Viktor: Őshonos galagonyafajok termés beltartalmi értékeinek vizsgálata (előtanulmány) [Study of Nutritional Value of the Native Hawthorn Species (Preliminary Study)] 1345–1400 BŐHM Éva Irén: Vadrózsák és galagonyák a Szentendrei-szigeten. [Wildroses and Hawthorns in Szentendre Island] 1400–1415 DÁNOS Béla – KINICZKY Márta – KOCSIS Janka: A Gyógynövénykutató Intézet rózsa és galagonya alapú készítményei [Rose and Hawthorn Based Products from the Research Intitute for Medicinal Plants and Herbs] 1415–1430 ERDÉLYI Éva – TARJÁN Tamás: A vágott virágok és rózsák termesztése, exportja és importja az EU-ban és hazánkban – áttekintés az elmúlt évtized tényei és folyamatai alapján [Production, Export and Import of Cut Flowers and Fresh Cut Roses in the EU and Hungary – Facts and Trends During the Last Decade] 1430–1445 GÉCZI János: A XVII. század rózsái [17th Century Roses] 1445–1500 HÁZI Judit: A rózsafélék családjába tartozó különböző fajok viselkedése a másodlagos szukcesszió során [Behavior of Different Rosaceae Species During the Secondary Succession] 1500–1515 ISÉPY István: A Füvészkerti rózsagyűjtemény története [The History of Rose-colection in Botanical Garden of Eötvös Lóránd University (Füvészkert)] KHAPUGIN, Anatoliy A.: Chorology of Taxa from Genus Rosa L. (Rosaceae ADANS.) in the Moksha River Basin with Special Focus on Rosa villosa L., Rosa glauca POURR. and Rosa rubiginosa L. KHAPUGIN, Anatoliy A.: Cultivated roses (Rosa L., Rosaceae ADANS.) of the Republic of Mordovia (Central Russia) and Adjacent Regions 1515–1530 KOVÁCS Szilvia – FENES Éva Anita – TÓTH Magdolna: Csipkebogyó nemesítés gyümölcstermesztési céllal a BCE Gyümölcstermő Növények Tanszéken [Rosehip Breeding Program at the Department of Pomology of Corvinus University of Budapest] MEIJER, Karst: Herbarium Frisicum is Dealing with Critical Groups as Roses and Hawthorns 1530–1545 Büfé / Bufet Elnök / Cherman: PENKSZA Károly 1545–1600 NEGREAN Gavril – KARÁCSONYI Károly: Románia Nyugati-síkságán jelzett rózsafajok áttekintése. [Overview of Rosa species in Western Foodplan of Romania] 1600–1615 PENKSZA Károly – HÁZI Judit – WICHMANN Barnabás – FÜRJES Zsuzsa – SZŐKE Péter – HAJNÁCZKI Sándor – SUTYINSZKI Zsuzsanna – SZENTES Szilárd: Összehasonlító gyepgazdálkodási vizsgálatok magyarországi gyepekben és cserjés legelőkön. [Botanical Investigation and Grassland Management on the Hungarian Grasslands and Bushy Pastures) 1615–1630 ROVNÁ, Katarína – BAKAY László: Utilization of botanical roses in urban context 1630–1645 SURÁNYI Dezső – SZANI Zsolt: Egy monotipikus faj diverzitási és hibridizációs korlátai naspolyafajták- és hibridek [A monotypical species diversity and hybridization barriers: medlar cultivars and hybrids] 1645–1700 SÜTÖRINÉ DIÓSZEGI Magdolna – SZABÓ Veronika – MAGYAR Lajos – HONFI Péter: A Budai Arborétum galagonya gyűjteménye [Hawthorn Collection in Arboretum of Buda] SOŁTYS-LELEK, Anna – BARABASZ-KRASNY, Beata: Genera Rosa l. in Poland – Current Research and the Perspectives of Future Study on the Subject 1700–1715 SZABÓ Veronika – MAGYAR Lajos – HROTKÓ Károly: Amúri galagonya (Crataegus pinnatifida BUNGE var. major N. E. BR.) szaporítása és gyümölcsvizsgálata [Propagation and Fruit Trials of Chinese hawthorn (Crataegus pinnatifida BUNGE var. major N. E. BR.)] 1715–1730 SZIRMAI Orsolya – HOREL Judit – PÁNDI Ildikó: A Szent István Egyetem Botanikus kertjének tematikus gyűjteményei, fókuszban a rózsa és galagonya génbank [Tematic Collections of Botanical Garden of Szent István University: spotlight the roses and hawthorns] 1730–1745 TELEKI Balázs: A töviskes cserjések (Prunetalia) természetvédelmi jelentősége [Important of the Prunetalia Schrublands in the Nature Conservation] 1745–1800 TÓTH Zsuzsa – KERÉNYI-NAGY Viktor – FOGARASI Gábor – ENDRÉDI Anett – KISSNÉ UZONYI Ágnes – TOLNAI Márton – PÓCS Tamás – MOLNÁR Csaba – BUSCHMANN Ferenc –JUHÁSZ Tibor – NAGY János György: A Jászság kistérség edényes flórája, különös tekintettel a Rosaceae fajokra [The Vascular-, Especially the Rosaceae Flora of the Jászság Microregion] 1800–1815 KERÉNYI-NAGY Viktor: Régi és új szempontok a galagonyák rendszerezésében [Old and New Aspects of the Hawthorn Taxonomy] 1815–1825 KERÉNYI-NAGY Viktor: Régi és új szempontok a rózsák rendszerezésében [Old and New Aspects of the Roses Taxonomy] 1825–1830 KERÉNYI-NAGY Viktor: In memoriam Udvardy László (1968–2010) 1900 – Fogadás / Dinner 2015. MÁJUS 30. SZOMBAT / 30th MAY 2015 SATURDAY 1000–1200 Rózsa- és galagonyagyűjtemény átadó, botanikus kerti szakvezetés, konferenciazárás / Ceremony of collection of roses and hawthorns in Botanical Garden of Szent István University 1230 – Ebéd / lunch POSZTER / POSTERS BAKAY László – RAČEK, Marcel – ROVNÁ, Katarína – KERÉNYI-NAGY Viktor: Rosa rubiginosa L., a New Rose Species for the Flora of Malta BARNA Zsolt: Érdekes rózsa előfordulások Cegléd környékén [Interestingly rose datas around Cegléd] BORONKAY Gábor: Termesztett rózsa (Rosa hybrida hort.) fajták virágszínkategóriáinak kialakítása kolorimetria és matematikai-statisztika segítségével [Creating Classes for Flower Colours of Garden Rose (Rosa hybrida hort.) Cultivars using Colorimetry and Mathematical Statistics] DÉNES Andrea – VARGA Anna – BARTHA Sámuel Gergely – TÓTH Mónika – DÉNES Tünde – PAPP Nóra: Rózsa- és galagonyafajok a magyar népi táplálkozásban [Rose and hawthorn species in the traditional Hungarian foods] JANIK, Sylwia – OKLEJEWICZ, Krzysztof – WOLANIN, Mateusz: Wild and Semiwild Roses in the Landscape of Rzeszów City. KERÉNYI-NAGY Viktor: A kisvirágú rozsdás rózsa (Rosa ×bigeneris DUFF.) taxonómiája [The Taxonomy of Rosa ×bigeneris DUFF.) LŐKÖS László – VARGA Nóra – SASS-GYARMATI Andrea – KERÉNYI-NAGY Viktor – PÓCS Tamás: A budapesti Vöröskő-vár Prunetalia cserjéseiben termő kriptogámok [Kriptogams of Prunetalia Shrubs on the Vöröskő-vár (Budapest)] MRKONJIĆ, Zorica – NAĐPAL, Jelena – ŠIBUL, Filip – ĆUK, Mirjana – LESJAK, Marija – MAJKIĆ, Tatjana – BEARA, Ivana: Rosa arvensis HUDS. 1762 Rose Hip Extracts and Preserves as a Source of Phytochemicals with Antioxidant Properties NAĐPAL, Jelena – PINTAĆ, Diandra – ANAČKOV, Goran – ČETOJEVIĆ-SIMIN, Dragana – LESJAK, Marija – BEARA, Ivana – MIMICA-DUKIĆ, Neda: Anti-inflammatory Activity and Phenolic Profile of Rosa dumalis BECHTS. 1842 Rose Hips NAGY József – KERÉNYI-NAGY Viktor – HELYES Lajos – STEFANOVITSNÉ BÁNYAI Éva: Négy Magyarországon őshonos Crataegus taxon néhány endogén paraméterének összehasonlítása [Comparison of certain endogenous parameters of four Crataegus taxa native to Hungary] OKLEJEWICZ, Krzysztof – CHWASTEK, Eugeniusz – WOLANIN, Mateusz: Crataegus altaica (LOUDON) LANGE – a New Kenophyte in the Polish Carpathians flora? PETI Erzsébet – MÁLNÁSI CSIZMADIA Gábor – OLÁH Imre – SCHELLENBERGER Judit – VERES Emese – BAKTAY Borbála: Rózsafélék (Rosaceae) néhány fajának ex situ megőrzése és vizsgálata a Pannon Magbankban [Ex-situ Conservation and Investigation of Some Rosaceae Species in Pannon Seedbank] ROGUS, Anastazja – WRÓBEL, Matylda – OKLEJEWICZ, Krzysztof: Topographic Factors Influence on Florescence and Fructification C ×macrocarpa HEGETSCHW. SÓLYOM Katalin: Az időlépték hatása a rózsagubacs parazitoid közösségének dinamikájára [The Time Scale Effect on Dynamics of Rose Bedeguar Gall Parasitoid Community] STADNICKA-FUTOMA, Agata: The genus Rosa (Rosaceae) on the Carpathian Foreland. TRENYIK Petra – SZIRMAI Orsolya – BARCZI Attila – CZÓBEL Szilárd: Prunetalia elemek előfordulása eltérő korú börzsönyi tölgyes állományokban [Occurrence of Prunetalia Elements in Different Ages Oak Stands in the Börzsöny Mountains] WOLANIN, Mateusz – WOLANIN, Magdalena – OKLEJEWICZ, Krzysztof: The Occurrence of Rosa gallica L. in the Polish Carpathians WRÓBEL, Matylda – OKLEJEWICZ, Krzysztof – ROGUS, Anastazja: Is it Possible to Identify the Species of Crataegus Using the Leaves from Elongate Shoots. Kapcsolattartó: Kerényi-Nagy Viktor (kenavi1@gmail.com)

More Events In Godollo

 05 November, Saturday
 Godollo
 30 December, Friday
 Godollo
 23 October, Sunday
 Godollo
 04 November, Friday
 Godollo