I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

 13 June
 Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Hugona Kołłątaja 2 - 62-030 - Lubon - Poland
 Zuzanna Janicka
RAMOWY PROGRAM TURNIEJU: 8:00 otwarcie hali 8:00-9:00 potwierdzenie udziału, rejestracja uczestników 9:30 rozpoczęcie turnieju 9:30-14:00 I część turnieju (soliści, mini formacje, oraz kategoria do lat 8) 14:00-14:15 ogłoszenie wyników 14:15-15:00 przerwa obiadowa 15:00-20:30 II część turnieju (formacje) 20:30-21:00 ogłoszenie wyników 21:00 zakończenie turnieju Uwagi! 1) Zespoły biorące udział tylko w II części turnieju mogą się rejestrować podczas trwania I części turnieju lub podczas przerwy. 2) Szczegółowy program imprezy zostanie podany na 2 tygodnie przed zawodami. KATEGORIE TANECZNE: DISCO DANCE/ DISCO SHOW 1) Disco dance solo (do 1 min, muzyka organizatora) do lat 11, 12-15 lat, pow 15 lat 2) Disco show mini formacje* (do 2 min, muzyka własna) do lat 11, 12-15 lat 3) Disco show formacje* (2:30 – 3:30 min, muzyka własna) do lat 11, 12-15 lat FORMY ULICZNE (hip-hop, popping, dancehall) 1) Solo (do 1 min, muzyka własna) do lat 13 (2002 i młodsi), 14 lat i starsi (2001 i starsi) 2) Mini Formacje (do 2 min, muzyka własna) do lat 13 (2002 i młodsi), 14 lat i starsi (2001 i starsi) 3) Formacje* (2:30- 3:30 min, muzyka własna) do lat 13 (2002 i młodsi), 14 lat i starsi (2001 i starsi) INNE FORMY (jazz, modern, współczesny) 1) Solo (do 1:30 min, muzyka własna) do lat 13 (2002 i młodsi), 14 lat i starsi (2001 i starsi) 2) Formacje* (2:30-4 min, muzyka własna) do lat 13 (2002 i młodsi), 14 lat i starsi (2001 i starsi) SHOWCASE (show dance, pozostałe style taneczne) 1) Formacje* (2:30-4 min, muzyka własna) do lat 13 (2002 i młodsi), 14 lat i starsi (2001 i starsi) DZIECI (bez podziału na style taneczne) 1)Formacje (2:00- 3:00 min, muzyka własna) poniżej 8 lat (2007 i młodsi) *dopuszczalne elementy akrobatyczne i podnoszenia (łącznie nie przekraczające 30sec utworu) Uwagi! - W razie zbyt małej ilości zgłoszeń kategorie mogą zostać połączone lub całkowicie odwołane. - W razie zbyt dużej ilości zgłoszeń o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. - Kategorię wiekową formacji określa wiek 3/4 składu formacji . NAGRODY: • Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników Turnieju dyplomy. • Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – puchary i dyplomy, nagrody niespodzianki. SPRAWY ORGANIZACYJNE: • Karty zgłoszeń prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2015r. • Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt instytucji delegującej. • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Turnieju. • Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (na 15 osób- 1 opiekun). • Podczas prezentacji zabronione jest zanieczyszczanie parkietu elementami kostiumów, rekwizytami, agrafkami, brokatem itp. • Instruktor nie może brać udziału w prezentacjach tanecznych. • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie hali. • Za ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego pomieszczenia. • Każdy uczestnik Turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu weryfikacji wieku uczestnika. • Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować obniżenie oceny lub dyskwalifikację prezentacji (przypadki szczególne należy zgłaszać do organizatorów). • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach) oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji. • W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej Turnieju i publikowania jej w mediach. • Regulamin jest regulaminem wewnętrznym Turnieju (broniący się własnymi prawami) kwestie sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem Organizacyjnym i Kierownikiem Turnieju. WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Przesłanie zgłoszenia na e-mail: turniejtancalubon@gmail.com oraz dokonanie opłaty startowej w terminie do dnia 24 maja 2015r. LOSiR z o.o. Nr konta: 52 90431038 2038 0060 8336 0001 z dopiskiem "Turniej Tańca - nazwa zespołu". 2. Opłaty startowe: Opłata za jedną kategorię 20 zł/os - każda następna kategoria 10zł/os. 3. W dniu konkursu nie ma możliwości zgłaszania tancerzy! 4. Dowody wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem. 5. Odebranie numerów startowych najpóźniej do godz. 9:00 w dniu imprezy – odbiór przez osobę upoważnioną, reprezentującą grupę. 6. Po godz. 9:30 nie będą wydawane numery startowe dla uczestników I części Turnieju (poza przypadkami uzgodnionymi telefonicznie z Organizatorem). 7. Odwołanie uczestnictwa po 24 maja 2015r. skutkuje zwrotem 50% wpłaty. Po 6 maja 2015r. wpłata przechodzi na poczet organizatorów.. 8. Opiekunowie odnośnym poświadczeniem na karcie zgłoszeń potwierdzają brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju, zgłoszonych tancerzy. 9. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone e-mailem przez organizatora, w przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt. 10. Formacje i mini formacje należy zgłaszać na oddzielnych kartach. 11. Wszystkich solistów prosimy zgłaszać na jednej karcie (z uwzględnieniem kategorii) Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia projektu w ciągu jednego dnia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami - turniejtancalubon@gmail.com @[NjQyMTgzOTU5MjA4MTA3Omh0dHBcYS8vd3d3LnR1cm5pZWp0YW5jYWx1Ym9uLm9weC5wbC86Og==:www.turniejtancalubon.opx.pl]

More Events In Lubon

 03 December, Saturday
 Lubon
 31 December, Saturday
 Lubon
 11 November, Friday
 Lubon
 31 October, Monday
 Lubon