Hudební jaro u dominikánů

 28 May
 Barokní Refektář Dominikánského Kláštera
  - - Prague - Czech Republic
 Alena Honigova
Hudba ve službách diplomacie a smíření Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance Evropského parlamentu Zvýhodněné vstupné v předprodeji na www.spolekprozvelebenistarehudby.cz Zajímalo by Vás, jak se proslavil Beethoven nebo o čem si povídal Goethe s Napoleonem, který právě obsadil Berlín? Nebo komu Ludvík XIV. zadal úkol zajistit zábavu na velkolepé představení, které mělo oslnit a dobře naladit účastníky jednání, na němž závisel osud Francie? Chcete se sami dobře naladit? Pak přijďte na konci května na Hudební jaro u dominikánů. Letos se totiž zaměřuje na duchovní i světskou hudbu, která byla zkomponována v souvislosti s významnými evropskými setkáními panovníků a diplomatů a jejichž výsledkem bylo smíření. Hudba při takovýchto setkáních hrála vždy důležitou roli a skladby zkomponované na zakázku nebo jako reakce na tíživou situaci, která těmto jednáním předcházela, ovlivňovaly celou situaci. Ať už to byla třicetiletá válka a Vestfálský mír, války o španělské dědictví a Utrechtský mír, nebo napoleonské války a Vídeňský kongres, všechny tyto události jsou propojeny s uměním. Ludvík XIV. umění nejen miloval, ale i vědomě užíval ke zlepšení vztahů se sousedy a k udržení pokoje ve Francii. Zmíněné události byly místem propojení hudby z různých částí Evropy a zajistily období míru, při kterých se získané podněty mohly rozvinout. 300 let po Utrechtských jednáních (1713 - 1715) a 200 let po Vídeňském kongresu (1814 - 1815) si tak můžeme připomenout témata, která jsou dnešní době velmi podobná a propojit i v našem skromném měřítku hudebníky z různých zemí. čtvrtek 28. května 2015 v 19:30 hod. „Les Nations“ Evropa v barokní hudbě Ensemble „La Botta Forte“: Shai Kribus, Amy Power – hoboj, zobcová flétna Katya Polin, Sonoko Asabuki - housle Katia Viel – Viola, Alexandra Polin - viola da gamba Lillian Gordis - cembalo pátek 29. května v 19:30 hod „Dona pacem“ Třicetiletá válka a Vestfálský mír (1648) Aija Veismane – soprán, Jana Chytilová, Jiří Sycha – housle Alena Hönigová - cembalo Ilze Grudule – violoncello a um. vedení Hudba Heinricha Schütze, Alberta Heinricha a Samuela Scheidta. sobota 30. května v 17 hod. „Evropa tančí“ Hudba na mírovém kongresu ve Vídni (1815) Ilze Grudule – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano Hudba L. van Beethovena a Ignaze Moschelese. neděle 31. května 2015 v 17 hod. „Le retour de la paix“ Duchovní i světská hudba za vlády Ludvíka XIV. a Utrechtský mír (1713 - 1715) Markéta Cukrová –mezzosoprán Martina Bernášková – flauto traverso Alena Hönigová – cembalo Kantáty a „petits motets“ Michele Pignolet de Montéclaira, André Campry a Françoise Couperina.

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 21 October, Friday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague
 22 October, Saturday
 Prague