HRK krossisari 2015

 16 May
 Kubija Suusarada
  - - Võru - Estonia
 Merike Õun
„Haanja Rattaklubi Krossisari 2015” juhend 1. Eesmärk 1.1 Populariseerida jalgrattasporti, kui huvitavat ja tervislikku ajaveetmise viisi. 1.2 Pakkuda kõigile rahvasportlastele head võimalust võistelda ja panna ennast proovile erineva raskusega ettevalmistatud radadel. 1.3 Selgitada välja (hooaja 2015) parimad lõunapiirkonna mägirattasõitjad meeste, naiste ja noorte seas. 1.4 Korraldada lastesõite, suurendamaks rattaspordi kandepinda. 1.5 Selgitada välja erinevates vanuseklassides Võrumaa meisterid mägirattakrossis 2015. 2. Korraldus 2.1 Sarja korraldaja on MTÜ Haanja Rattaklubi. 2.2 Krossisari viiakse läbi vastavalt koostatud juhendile. 2.3 Krossisari koosneb kaheksast etapist, mis toimuvad põhiliselt Võru maakonna piires. Korraldaja võib korraldada ka ühe etapi teises Lõuna-Eesti maakonnas. 2.4 Täpsem raja kirjeldus, raja pikkus, kaart, kohalejõudmise info, stardi / finishi asukoht on kõigile soovijatele kättesaadav vähemalt nädal enne etapi toimumist veebiaadressil www.haanjarattaklubi.ee 2.5 Jalgrataste klass on vaba, kuid soovitavalt maastikuratas. 2.6 Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja on kohustatud täitma juhendi nõudeid. 2.7 Võistlejad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigaldatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest. 2.8 Varuosade ja kummidega korraldaja võistlejaid ei kindlusta. 2.9 Võistlusrada on tähistatud märgistuslintidega ja pöörangukohad on varustatud nooltega. Ohtlikud laskumised on tähistatud hoiatusmärkidega. 2.10 Autoteede ületused on turvatud. Kinnitatud Haanja RK juhatuse koosolekul 12.04.2015 2.11 Võistleja diskvalifitseeritakse võistluselt kui: a. võistleja asub starti ilma kiivrita b. ei läbi ettenähtud märgistatud rada, nn „lõikab” c. võistleja vahetab võistluse jooksul jalgratast d. võistleja kasutab kõrvalist abi 2.12 Krossil osalemisega kinnitab võistleja, et on juhendiga tutvunud. 3. Osavõtjad ja etapid 3.1 8 etappi toimuvad järgmistele vanuseklassidele: Vanuseklass Vanus Sünniaasta Laps kuni 12 a 2003 ja hiljem M/N14 13 - 14 a 2001 – 2002 M/N16 15 – 16 a 1999 – 2000 M/N18 17 – 18 a 1997 – 1998 M U23 19 – 22 a 1993 – 1996 M eliit 23 – 39 a 1976 – 1992 N eliit 19 ja vanem 1996 ja varem M seenior 40 ja vanem 1975 ja varem Vabaklass* olenemata van3.2 Krossisarja etapid Etapi nr Toimumise kuupäev Toimumise koht Märkused I etapp 06. mai Kubija suusakeskus Lastesõit II etapp 27. mai Põlva III etapp 03. juuni Haanja Lastesõit IV etapp 08. juuli Nursi V etapp 29. juuli Puiga (Võrumaa MV) VI etapp 12. august Hinni – Rõuge (eraldistart) Lastesõit VII etapp 20. august Kubija (kombineeritud) Lastesõit VIII etapp 02. september Andsumägi Kinnitatud Haanja RK juhatuse koosolekul 12.04.2015 4. Registreerimine 4.1 Võistlus on kõigile osalejatele tasuta. 4.2 Registreerimine toimub enne võistlust kohapeal kell 17:30 - 18:45 4.3 Registreerimisel peab olema kaasas vanust tõendav dokument. 4.4 Võistlusnumbrid antakse välja terveks krossisarjaks. 4.5 Eelmise aasta HRK krossisarja üldkokkuvõtte alusel saavad esimesed kolm oma tulemuse järgse numbri. 4.6 Ülejäänud võistlejatele antakse stardinumbrid registreerimise järjekorras. 5. Stardiaeg ja võistluse kestvus. 5.1 Rajaga tutvumine alates kell 17:00 – 18:55 5.2 Start võistlusele: a. Lastestart kell 19:00 b. I start –mehed M16, M18, MU23, M-eliit, M-seeniorid peale lastesõidu lõppu ca 19:20 c. II start – naised ja noored M/N14, N16, N18, N-eliit, vabaklass* 1 min peale I startri 5.3 Kõigil sõitudel orienteeruv sõiduaeg: (arvestatakse kiirema sõitja järgi): a. Lastesõit 5 minutit b. I start 30 - 50 minutit. c. II start 10 - 20 minutit. 5.4 NB ! Erinevatel etappidel võib esineda stardiaegades muutusi, juhinduda iga eelseisva etapi täpsustavast infost ! 6. Võistluskeskus 6.1 Võistluskeskus asub vastava võistluse toimumiskoha stardis. 6.2 Kohalejõudmise ja muu täpsustava info leiab Haanja Rattaklubi foorumist www.haanjarattaklubi.ee /Krossisari / Kinnitatud Haanja RK juhatuse koosolekul 12.04.2015 7. Paremusjärjestus ja ametlik autasustamine 7.1 Iga võistluse järgselt autasustamist ei toimu. (Va. võrumaa MV) 7.2 Etapi paremusjärjestus selgitatakse lõpuaegade põhjal. 7.3 Etapi võitja finišeerimise järel ülejäänud võistlejaid jätkavad võistlust, kuni nõutud distants saab läbitud. 7.4 Võistleja saab katkestamise korral tulemuse protokolli (ja viimase koha punktid) juhul, kui on läbinud vähemalt pool nõutud distantsist. 7.5 Vähema, kui poole distantsi läbimine kajastub protokollis katkestamisena ( DNF). 7.6 Vanuseklasside parimate väljaselgitamine toimub peale viimase etapi kokkuvõtete tegemist ning autasustamine Haanja Rattaklubi hooaja lõpetamise üritusel. 7.7 Sarja üldkokkuvõttes lähevad arvesse kuue etapi parimad kohad. 7.8 Igal etapil saavad kõikide võistlusklassi lõpetajad kohapunkte järgmiselt: 1. koht 100 2. koht 95 3. koht 92 4. koht 90 5. koht 89 6. koht 88 7. koht 87 8. koht 86 9. koht 85 jne. 7.9 Ühesuguste punktisummade korral selgitatakse omavaheline paremus järgmiselt: a. võetakse aluseks võistlejate kuue parima tulemuse kõrgemate kohtade võrdlus, b. võetakse aluseks paremuselt 7 etapi tulemus ja selle paremuse võrdlemine c. võetakse paremuse selgitamise aluseks viimase sõidu omavaheline tulemus. 7.10 Mehed a. Sarja üldkokkuvõttes selgitatakse (M16, M18, MU23, M-eliit, M-seenior) välja krossisarja meeste üldvõitja, II ja III koht üldtabeli alusel. b. Võitjaid autasustatakse karika ja esemelise auhinnaga. c. Vanuseklasside arvestus toimub üldvõitja selgitamisest eraldi vanuseklasside tabeli alusel. 7.11 Naised ja noored a. Sarja üldkokkuvõttes selgitatakse (M/N14, N16, N18, N-eliit) vanuseklasside arvestuses välja krossisarja naised, noored üldvõitja, II ja III koht. Kinnitatud Haanja RK juhatuse koosolekul 12.04.2015 b. Võitjaid autasustatakse karika ja esemelise auhinnaga. c. Vanuseklasside võitjat, II ja III kohta autasustatakse esemelise auhinnaga. 7.12 Juhul, kui vanuseklassis on vanuseklassi tabeli põhjal tulemuse saanud neli või vähem võistlejat siis autasustatakse ainult vanuseklassi võitjat. 7.13 *Vabaklassis saavad võistelda kõik soovijad olenemata vanusest. Vabaklassis osalejad kohapunkte ei saa, küll aga kajastub krossi etapi protokollis nende aeg ja koht. Üldtabelis kajastub ainult võistleja nimi, kohapunkte ei jagata. 7.14 Haanja Rattaklubi krossisari kuulub Võrumaa Mängude sarja, kõigil osalejatel on võimalik koguda Võrumaa Mängude osaluspunkte. 7.15 Võrumaa Mängude osaluskorra saab soovi korral kirja iga jalgrattur, kes saabub võistluspaika jalgrattal või läbib jalgrattaga ettevalmistatud raja. 7.16 NB IV etapp 29. juulil Puigal on Võrumaa Meistrivõistlused maastikujalgrattakrossis. Kõikide võistlusklasside kolm parimat saavad medali, diplomi ning esemelise auhinna. 7.17 Lapsed a. Ajalist tulemust ei arvestata, sarja kokkuvõttes loetakse osaluskordi. b. Iga etapi lõpetanu saab meene. c. Kõikide 4 etappi läbinutele medal. 8. Tulemused 8.1 Tulemused avaldatakse võistlusele järgneval päeval Haanja Rattaklubi koduleheküljel www.haanjarattaklubi.ee 8.2 Samal aadressil on võimalik jälgida ka sarja üldist paremusjärjestust. 8.3 Kontaktinfo info(at)haanjarattaklubi.ee 9. Muud 9.1 Kõik juhendis mittekäsitletud probleemid lahendatakse korraldajate poolt kohapeal.

More Events In Võru

 01 November, Tuesday
 Võru
 15 December, Thursday
 Võru
 25 November, Friday
 Võru
 11 November, Friday
 Võru