Hovory s Koňom

 23 May
 Velka Dolina 266
  - - -
 Heurika
Pýtate sa sami seba, čo vás môže naučiť kôň? Nevidíte súvislosť medzi vaším správaním a správaním vášho okolia? Myslíte si, že sa ničoho nebojíte, alebo práve naopak, chcete prekonať svoj strach, ale neviete, ako na to? Chcete sa dozvedieť viac o vás samotných, o vašom postoji k iným ľudom, k životu a spoločnosti? Kone sú dobrými učiteľmi. Veľmi jasne nám zrkadlia, v akom sme momentálnom psychickom rozpoložení. Ukazujú nám, či sa práve niečoho bojíme, niečo riešime, sme nahnevaní, frustrovaní, alebo sme naopak v harmónii a v pohode. Koňa neoklameme. On úplne presne vycíti energiu, ktorú vyžarujeme. Tento zmysel má miliónmi rokov vývoja v stáde dobre vycibrený. Kone majú vlastnú reč. Je to reč tela, reč s nespočetným množstvom vyjadrovacích možností. Stádo koní je také životaschopné, aký je životaschopný jeho najslabší člen. Preto sa celé stádo snaží pomôcť tým členom, ktorí nie sú v harmónii. V prípade, že stádo tvoria aj ľudia, pomáhajú kone aj im dostať sa do rovnováhy. Vychádza to z ich prirodzeného správania. Pri koučingu s koňmi pracujeme práve so stádovým a útekovým inštinktom koňa. Kôň sa musí vedieť v momente rozhodnúť, či môže niekomu dôverovať a nasledovať ho, alebo radšej utiecť. Rozhoduje sa inštinktívne, podľa neverbálnej reči dominantného koňa alebo osoby, ktorá ho vedie. Kôň nám dáva svojím postojom jasne najavo, kto sme v najhlbšej podstate a ako nás vníma on. Hlavnou výhodou koučingu s koňmi je, že kone priamo zrkadlia to, čo sa v našom vnútri odohráva. Takto vieme prísť veľmi rýchlo na koreň nášho problému a následne s ním aj pracovať. Kôň nám nenásilným spôsobom poukazuje na tie stránky nášho správania, ktoré sa všemožne vedome či nevedome snažíme potlačiť. Koučing s koňmi otvára naše hlboko potlačené, zabudnuté a skryté emócie. Sú to emócie, ktoré sú nám však väčšinou na nevedomej úrovni známe. Silné konfrontácie koňa s naším správaním pomáhajú veľmi efektívne k uvedomeniu si našich strachov, obmedzení a blokád. Účastníci seminára tieto konfrontácie často hlboko preciťujú. Po uvedomení si týchto skrytých emócií sa otvára možnosť hlbšej práce na ich odstránení. Ako pracujeme my? Sme presvedčené o tom, že je dôležité uvedomiť si samých seba a tým mať možnosť veci, ktoré nás blokujú či obmedzujú, spracovať, prípadne napraviť. To robíme hlavne zážitkovým spôsobom, za pomoci koní a prírody. S koňmi pracujeme vo voľnosti alebo na vôdzke. V našich seminároch dávame priestor aj na diskusiu, a to buď v súkromí s trénerkami, alebo medzi sebou, v skupine účastníkov seminára. Výmenou názorov medzi sebou sa dostávame hlbšie do problematiky a ľahšie nachádzame riešenia. Na seminári učíme účastníkov efektívnymi metódami zharmonizovať racionálne zmýšľanie s emocionálnym cítením. Takto vás naučíme lepšie sa o seba postarať vo fyzickej, psychickej a emocionálnej sfére aj v budúcnosti. Pre koho je seminár určený? Koučing s koňmi môžeme využiť pre osobný rast tak jednotlivcov, ako aj skupín a firiem. Pri jednotlivcoch sa zameriavame hlavne na otázky typu: Som v strese, ako sa ho môžem zbaviť? Ako sa môžem naučiť lepšie sa rozhodovať? Mám slabé sebavedomie, ako si ho môžem zvýšiť? Ako si môžem zlepšiť svoje vodcovské schopnosti? Ako sa môžem naučiť stanoviť sebe aj iným jasné hranice? Ako sa mám prestať báť, že stratím kontrolu? Pri skupinách/firmách riešime hlavne otázky typu: Ako by som mohol/mohla zlepšiť našu spoluprácu? Kto je prirodzený líder v našej skupine? Kto má mať akú úlohu v našom tíme? Ako môžeme zvýšiť efektivitu tímu/firmy? Zaujal vás náš seminár a chcete sa dozvedieť viac o vás samotných prostredníctvom koní a koučingu? Kombinácia kôň a kouč je veľmi silný prostriedok na uvedomenie si vašich blokov. V tento deň vás budeme sprevádzať na vašej ceste uvedomovania Pretlmočíme vám odozvu správania sa koňa na vaše správanie. Príroda nám bude pomáhať svojou krásou. Na prechádzke po okolí sa budeme môcť priučiť jej tajnej reči v podobe symbolov, ktoré na nás z každej strany vysiela. Spolu tak vytvoríme tím, ktorý nám dopomôže k tomu, aby sme sa dopracovali k esencii vášho bytia. Prečítajte si môj blog o tom, Čo ma naučil môj kôň: http://www.heurika.sk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2&cntnt01returnid=59 Myslíte si, že tento seminár je niečo práve pre vás? Vidíte v ňom cestu k prekonaniu vašich strachov a k uvedomeniu si vášho života? Páči sa vám kombinácia koňa a kouča? Počet miest je obmedzený na 7 ľudí. Na seminár sa treba vopred zaregistrovať. Registrácia je záväzná. http://www.heurika.sk/index.php?mact=CGCalendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=9&cntnt01display=event&cntnt01detailpage=77&cntnt01return_id=60&cntnt01returnid=77&EventName=Hovory%20s%20ko%C5%88om Cena seminára je 89 € na osobu. V prípade väčšieho počtu účastníkov seminára sa cena stanovuje osobitne. V cene je zahrnutý celodenný seminár, káva, čaj, voda a malé občerstvenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo cez formulár. Seminár sa koná vo Veľkej Doline od 10:00 do cca 18:00

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday