HM SESSION with TIGI

 28 May
 Duplex, Prague, Czech Republic
 Václavské náměstí 21 - 11000 - Prague - Czech Republic
 Duplex, Prague, Czech Republic
✪ ČTVRTEK / THURSDAY 28/5 - HM SESSION ✪ resident DJ: DJ TiGi guest DJs: Andy Road Official Nyní máte tu nejlepší možnost vyrazit do pražského klubu Duplex. Tenhle čtvrtek bude totiž ve znamení housemagazine.cz session, které obstará dvojice TiGi a Andy Road. Dobrá nálada po strop, plný plac až do rána a atmosféra se bude dát krájet. Prvotřídní alkohol poteče proudem a usměvavou obsluhu snad ani netřeba připomínat. Pokud se Vám nechce čekat na víkend a potřebujete vypustit šťávu, tak 28. května se uvidíme v oblacích našeho hlavního města. VSTUPENKY: ✪ DRŽITELÉ DUPLEX KARET ZDARMA ✪ ➤➤➤ MUŽI 180,- Kč ➤➤➤ ŽENY VSTUP ZDARMA DO 23:00 POTÉ 100,- Kč registrace Duplex karet: http://m.duplex.cz/cs/registration REZERVACE & VIP E-mail: reservation@duplex.cz Tel.: +420 732 221 111 VIP BENEFITY: - prioritní vstup do klubu - rozšířené portfólio nápojů - privátní podlaží s výhledem na parket - VIP toalety - osobní péče ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ Twice a month you have the best opportunity to go to Prague club Duplex. This thursday will in fact sign housemagazine.cz session which procures pair Tigi and DJ Future. Good mood ceiling, full place up in the morning and the atmosphere will give slice. First-class alcohol will flow and smiling operator perhaps needless to say. If you can not wait for the weekend and need to drain the juice than 28th May we'll see in the sky of our capital city. TICKETS: ✪ DUPLEX CARD HOLDERS FREE ✪ ➤➤➤ MEN 180,- CZK ➤➤➤ WOMEN FREE ENTRY TILL 23:00 / 100,- CZK Duplex card registration: http://m.duplex.cz/en/registration/1 RESERVATION & VIP E-mail: reservation@duplex.cz Tel.: +420 732 221 111 VIP BENEFITS: - priority entry into the club - expanded portfolio of beverages - private deck and view on the dance floor - VIP toilets - personal care

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague
 26 October, Wednesday
 Prague