Het gaat me weer niet lukken

 18 May
 Aarschot, Belgium
  - <> - -
 Gezinsbond Averbode-Zichem
Over faalangst en perfectionisme In onze maatschappij moet het altijd “meer” en “beter”. Ook onze kinderen voelen dat ze steeds hun best moeten doen. Veel kinderen en pubers krjgen angst om te falen. Je krijgt zicht op het ontstaan en de gevolgen van perfectionisme en je leert hoe je kan omgaan met faalangst bij kinderen. MARCEL HENDRICKX is coach en trainer van het Ontwikkelingsinstituut.

More Events In

 15 December, Thursday