Grunnkurs førstehjelp for nye medlemmer i Karmøy Røde Kors Hjelpekorps

 29 May
 Karmøy Røde Kors Hjelpekorps
 Austre Karmøyveg 182 - 4250 - Kopervik - Norway
 Karmøy Røde Kors Hjelpekorps
Ønsker du en meningsfull fritid? Bli med i Karmøy Røde Kors Hjelpekorps Hjelpekorpset er en viktig beredskapsressurs på Karmøy, som går ut og leter etter de savnede uansett vær, vind eller tid på døgnet. Karmøy Røde Kors Hjelpekorps deltar på ulike lete- og redningsoppdrag året rundt, både på vann og land rundt i hele Rogaland. Vi er også tilstede som sanitetspersonell (noen ganger også med ambulanse) på forskjellige arrangementer, som konserter, løp, festivaler, sportsarrangementer, osv. Karmøy RKH er et veldig aktivt hjelpekorps. Hos oss får du tilbud om kurser innen redning både til vanns og til lands, men også mange forskjellige kurser innen førstehjelp både psykisk og fysisk. Utenom kursing og beredskap tilbyr vi også sosiale aktiviteter og sosialt samvær. For å delta på grunnopplæring i Hjelpekorpset må du fylle 17 år, det året du tar kurset. For å være med på redningsoppdrag må du være fylt 18 år og ha gjennomført rett opplæring. Når en blir medlem i Hjelpekorpset må en gjennom flere kurs for å bli godkjente hjelpekorpsere. Dere må ha 2 tre timers kurs om organisasjonen for å bli kjent med Røde Kors og Hjelpekorpset. Så er det grunnkurs innen Psykososial førstehjelp, Førstehjelp og Hjerte- og lungeredning med hjertestarter (DHLR). Deretter kommer grunnkurs for søk og redning (G-SOR) og bruk av samband. Alle medlemmene i hjelpekorpset må ha disse kursene eller tilsvarende. Etter dette er dere godkjente medlemmer og kan ta flere kurs innen søk på land og vann for og kunne være med ut på rednings- og leteoppdrag. Førstehjelpskurset avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, dette er en prøve alle medlemmer i hjelpekorpset må ha bestått for å være godkjent medlem. Denne prøven må fornyes hvert 3 år. Etter å ha fullført kursene i mai og juni, skal du inneha den kunnskapen som kreves for å være aktiv i hjelpekorpset og får lov og bære uniform. Uniform får du utdelt gratis etter du er blitt medlem hos oss. For å bære uniform, skal du også ha godkjent Røde Kors ID kort. I tillegg til å ha bestått hjelpekorpsprøven må du ha betalt kontingent for medlemsskap i Røde Kors for å få utdelt ID kort. Kursene er gratis, som alle våre kurser er for medlemmer. Timeplan vil bli sendt ut på e-post noe dager før kursstart. Påmelding sendes til Lillian Karin Johannessen, med fullt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og mailadresse. Facebook; Lillian Karin Johannessen Mail; lilliankarin@hotmail.com SMS; 916 49 656 Kursoversikt våren 2015: 26.05 Dette er Røde Kors Hjelpekorps 29-31.05 Førstehjelp, DHLR 03.06 Hjelpekorpsprøve 9-10.06 Samband 26-28.06 G-SOR/K-SOR

More Events In Kopervik

 02 June, Friday
 Kopervik
 30 October, Sunday
 Kopervik
 05 November, Saturday
 Kopervik
 27 October, Thursday
 Kopervik
 12 November, Saturday
 Kopervik