Grafisk design: socialism och feminism, del 3: Politiska bilder i Etiopien och Moçambique – Berit Sahlström

 26 May
 ABF-huset, Sveavägen
 Sveavägen 41 - - Stockholm - Sweden
 Personligt Varumärke
Öppen föreläsning, Grafisk design: socialism och feminism, del 3 av 3 Tisdag 26 maj Berit Sahlström Politiska bilder i Etiopien och Moçambique. Visuella uttryck i revolutionär kontext. ABF-huset, Palmesalen, Sveavägen 41 kl.18.00–19.30 Inträde: 60 kr Språk: Svenska När Etiopiens kejsare föll och portugiserna tappade kontrollen över Moçambique, tog socialistiska militära ledare makten i båda länderna. Men där slutar jämförelsen. Visuell retorik visade att länderna stod inför helt olika politiska, kulturella, sociala och därmed estetiska utmaningar. Om detta handlar Berit Sahlströms föreläsning, som också anknyter till kvinnors och konstnärers roll i Etiopien och Moçambique under 1970- och 80-talen. Berit Sahlström är bildvävare/konstnär och fil dr i konstvetenskap med avhandlingen "Political Posters in Ethiopia and Mozambique" (1990) --- --- --- --- Grafisk design: socialism och feminism är en föreläsningsserie och studiecirkel arrangerad av Maryam Fanni, Matilda Flodmark och Sara Kaaman, i samarbete med ABF Stockholm och Konstfrämjandet. Öppna föreläsningar inom Grafisk design: socialism och feminism: Genom tre historiska nedslag kommer vi att titta på hur olika folkrörelser använt sig av visuella uttrycksmedel, och vilken roll bild- och formspråk spelat för formuleringen och görandet av politik. Serien inleds av Margareta Ståhl som kommer att berätta om den röda fanans historia i Sverige och genom den ge oss en introduktion till de socialistiska rörelsernas framväxt i slutet på 1800-talet. Sedan följer Olivia Plenders berättelse om konstnären Sylvia Pankhursts arbete i suffragettrörelsen, hur de använde sig av trycksaker för att sprida bilder av kvinnors arbetsplatser, och användningen av en enande symbol. Slutligen kommer Berit Sahlström att prata om politiska affischer i Etiopien och Moçambique under 1970- och 80-talen, och hur den estetiken förhöll sig till äldre bildtraditioner. Tisdag 14 april Margareta Ståhl Den röda fanans språk Tisdag 12 maj Olivia Plender The Suffragette as Militant Artist OBS! Engelska – Language: English Tisdag 26 maj Berit Sahlström Politiska bilder i Etiopien och Moçambique. Visuella uttryck i revolutionär kontext.

More Events In Stockholm

 04 November, Friday
 Stockholm
 04 March, Wednesday
 Stockholm
 10 November, Thursday
 Stockholm