Gospodarowanie nieruchomościami w kontekście ksiąg wieczystych - KATOWICE

 11 June
 KIGN.pl
 Mariacka 1 - 40-014 - Katowice - Poland
 Anna Tejs Nieruchomości
http://www.katowice.kign.pl/szkolenia/35/gospodarowanie-nieruchomosciami-w-kontekscie-ksiag-wieczystych---katowice/ Program szkolenia: 1. Zasada jawności formalnej i materialnej ksiąg wieczystych w kontekście dostępu do księgi wieczystej i akt księgi wieczystej. 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. 3. Uzgodnienie treści księgi wieczystej. 4. Formularze wniosków - uwagi praktyczne przy ich wypełnianiu. 5. Podstawy wpisu do księgi wieczystej - dokumenty geodezyjne, akty notarialne, decyzje administracyjne, tytuły wykonawcze. 6. Braki formalne - zwrot wniosku i przeszkody do dokonania wpisu - oddalenie wniosku. 7. Zaskarżanie wpisów: skarga na orzeczenie referendarza, zażalenie, apelacja. 8. Elektroniczna księga wieczysta, wydawanie odpisów. Prowadząca: Agnieszka Maziarz Doktor nauk prawnych; Sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych; autorka wielu publikacji z zakresu ksiąg wieczystych, komentarza do postępowania wieczystoksięgowego. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, sprawdzony wykładowca wielu szkoleń adresowanych do adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, pracowników Urzędów Skarbowych oraz innych grup zawodowych, których dotyczą zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami. Termin: 11 czerwca (czwartek) 2015 r. od godz. 09.00-15.00 Miejsce: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ul. Mariacka 1 40-014 Katowice Koszt: 150,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 250,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

More Events In Katowice

 25 February, Saturday
 Katowice
 26 November, Saturday
 Katowice
 24 October, Monday
 Katowice
 22 October, Saturday
 Katowice