Først Årsmøte og båt treff i Spjærøykrysser-klubben

 05 June
 http://kjff.net/grupper-og-utvalg/arisholmen/
  - - -
 Tore Braathe
Til alle som eier en Spjærøkrysser, og dere som har interesse for båttypen. Interimsstyret vil med dette invitere til det første ordinære årsmøtet. Vi har leid Arisholmen i Fredrikstad Kommune som lokalitet for møtet helgen 5, 6 og 7 Juni 2015 Siden dette er et sted som leies ut, så vil det dessverre bli en deltageravgift som må deles på de fremmøtte. Leien er kr 1600,- pr døgn, det vil si kr 3200,- for de to døgnene. Det er mulig å komme på fredag eftermiddag, men dere må forbehold om omrokering av båter på lørdag så alle ligger hensiktsmessig etter størrelse og dybde. Havna på Arisholmen har plass til omlag 20 Spjærøykryssere + noen til utenfor selve havna. Hovedhuset har overnattingsmulighet for ca 12 personer, så det er mulighet for de som ikke har båt tilgjengelig denne helga også. For utenom årsmøte blir det blant annet felles aktiviteter på land, felles grilling, foredragsholder på lørdag og felles båttur gjennom Skjelsbosundet på søndag. Siden klubben ennå ikke har egen økonomi, og frem til årsmøtet er basert på frivillig støtte av interimsstyret, så vi håper på godt fremmøte. Program for årsmøtet sendes på mail til de påmeldte når møte nærmer seg, senest 2 uker før møte. Påmeldingen sendes til johansen.nikolai@gmail.com innen 1 juni 2015, det er bindene påmelding. Deltageravgiften på kr 250,- settes inn på foreningens kontonummer: 8109 064 3509. Eventuelt overskudd går til klubbkassen.

More Events In

 15 December, Thursday