Fotokonkurss "Reisides Eestimaal"

 31 May
 Kõpu, Estonia
  - <> - -
 Piret Junalainen
Kõpu vald, Viljandimaalt kutsub inimesi üles pildistama Eestimaa turismiobjekte ning vaatamisväärsusi jne, mis on avalikult inimestele kättesaadavad. Meie eesmärk on väärtustada ja meelespidada samuti ka meeldetuletada ning tutvustada Eestima inimestele põnevaid ja huvitavaid paiku kodumaal. Fotode hindamine toimub kolmes vanusegrupis: - I vanusegrupp: kuni 13-aastased, - II vanusegrupp: 14-17-aastased, - III vanusegrupp: 18-aastased ja vanemad. Žürii valib välja igast vanusegrupist vähemalt seitse parimat fotot. Zürii koosneb kolmest liikmest (Kõpu Külastuskeskuse, Kõpu Vallavalitsuse ja Kõpu Vallavolikogu esindaja). Osalemistingimused: 1. Konkursile on oodatud osalema kõik fotohuvilised. 2. Pilt võib olla fotografeeritud vabalt valitud ajahetkel, kuid pildil olev objekt peab olema säilinud ja avalikult ligipääsetav. 3. Fotosid ootame alates 1.maist kuni 31.maini 2015. Fotod saata aadressil: junalainenpiret@gmail.com 4. Iga osaleja võib esitada kuni 3 tööd, mis on tema enda pildistatud. 5. Esitatud töö pikem külg vähemalt 2000 pikslit. 6. Konkurss on anonüümne, pildid saata ilma autori vesimärgita. 7. Tööde esitamisel lisada nimi, kontaktandmed ja vanus, kus ja mis ajal on pilt tehtud. 8. Pilt peab olema seotud seotud turismiga (turismiettevõtted, matkarajad, looduskeskused jne) Välja valitud pilte eksponeeritakse Viljandimaal, Kõpu vallas, Kõpu Külastuskeskuses. Fotonäitus avatakse Kõpu Külastuskeskuses 23.juunil 2015. Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega trükistes, meedias jne. Autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse kui pildil oleva suhtes. Ootame töötlemata fotosid digitaalsel kujul (jpeg formaadis) aadressile: junalainenpiret@gmail.com Rohkem infot leiad jooksvalt Kõpu valla Facebooki lehelt ja Kõpu valla kodulehelt www.kopu.ee Ootame rohket osavõttu!

More Events In